Manager và Leadership - Vision in management and leadership

Palvinal

Thành viên cơ bản
Sáng đi làm, thổ đu có vẻ mọi thứ có vẻ như bắt đầu ổn ổn, lướt lá cải tàu nhanh thấy bài này cũng hay, tuy chỉ là một góc nhìn khác, dẫu mấy món này các trường quản lý họ dạy đầy, chắc cũng cả 2 thập niên rồi, "Vision in management and leadership",


nhưng vẫn là gì đó lạ lẫm với ACE XD


Leader như tên gọi là dẫn dắt, lead, dẫn đường, build team, vv... Manager là quản lý, manage. Manager và Leadership là hai phạm trù khác nhau, có người làm cả hai, như Elon Musk, có người chỉ làm 1 vai trò (role). Leadership thì chỉ có một, nhưng cần nhiều manager để execute chứ nhiều leader thì theo ai, mà ai cũng là leader chỉ tay 5 ngón nói vision thì lấy ai làm manager execute công việc. Nên nói chung là, người nào vật nào chỗ ấy thôi. Còn bất cứ công ty nào cũng cần có leader cho vị trí CEO.

Giờ nhiều công ty mất khái niệm Manager ... mà Leader tất.
 
Phàm đã là lãnh đạo thì luôn phải có tầm nhin, có khả năng nhìn nhận hiện tại và biến nó thành tiềm năng trong tương lai, hay một nhà lãnh đạo có tầm nhìn có thể nhìn thấy trước tương lai và có thể duy trì ở hiện tại. Tầm nhìn phải:
  • Hợp lý
  • Hợp lý
  • Sáng tạo
  • Đáng tin cậy
  • Thông thoáng
  • Tạo động lực và kích thích
  • Thách thức
  • Phản ánh niềm tin, giá trị và văn hóa của tổ chức
  • Cụ thể
Đó là một nhà lãnh đạo, người nhào nặn, diễn giải, giao tiếp và đại diện cho tầm nhìn. Tầm nhìn là một bức chân dung và mô tả những gì một nhà lãnh đạo mong muốn tổ chức của mình trở thành lâu dài.

Quản lý là người giúp việc cho lãnh đạo