Nhà thông minh hai thập kỷ trước nhìn ra sao

nhathongminh

Thành viên cơ bản
19/1/22
2
0
Ha Noi
shopviettech.com
Nhà thông minh mấy năm gần đây nở rộ với rất nhiều nhà tích hợp với các giải pháp công nghệ khác nhau nhưng ngôi nhà thông minh của hai thập kỷ trước bạn đã từng trải nghiệm ? hãy xem video để trải nghiệm nhé