Những website để publish (upload) và chia sẻ tài liệu pdf cho mọi người ?!

thuanpham

Thành viên cơ bản
10/7/13
146
8
Xưa này toàn upload tài liệu lên đây

Nhưng phát hiện ra rằng người khác muốn nhận tài liệu, lại phải trả tiền cho scribd
với cách dùng
https://www.scrdownloader.com/
hay các thủ thuật khác nhận thấy không hay lắm

Còn upload lên
thì chỉ mỗi thời gian ngắn sẽ bị xóa

Nếu dùng tài khoản Google thì không xem được online, nên mọi người cũng ngại tải về, vì cũng sợ virus

Không biết còn website nào nữa không nhỉ ?