Phải công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng

banhbeo

Thành viên cơ bản
28/9/15
568
36
Công ty của bà Phạm Thị Thanh (Hà Nội) trúng gói thầu khảo sát xây dựng. Công ty đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện năng lực và đã đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia. Hiện Công ty làm thủ tục đăng ký thông tin năng lực hoạt động với Sở Xây dựng, nhưng chưa hoàn thiện.

Công khai năng lực hoạt động xây dựng là điều...
Công ty của bà Thanh cũng đã ký kết hợp đồng với chủ đầu tư và đang thực hiện công việc. Hiện chủ đầu tư đang xem xét lại tư cách nhà thầu của công ty với lý do chưa đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng. Bà Thanh hỏi, như vậy công ty của bà có vi phạm quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý.

Vì vậy, để có cơ sở lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khảo sát xây dựng thì tổ chức phải thực hiện việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Chinhphu.vn