Thông báo Phạt nặng nề về vi phạm đấu thầu và chém gió vốn điều lệ kinh doanh lẫn vi phạm quy hoạch

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư và đấu thầu là 300 triệu đồng; lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 100 triệu đồng và lĩnh vực quy hoạch là 500 triệu đồng.

Chi tiết xem tại: