Phương án cổ phần hóa và quản trị doanh nghiệp xây dựng đang hoạt động cho nhân viên theo mô hình của Huawei

Bỏ qua các cụm mỹ từ như ""Còng tay bạc" của Huawei: Khi mọi nhân viên đều nắm cổ phần công ty, ai ai cũng sẽ làm việc như ông chủ đích thực"

rất đơn giản thì với những doanh nghiệp xây dựng nếu thiên về dịch vụ tư vấn, nguồn nhân lực là yếu tố sống còn, cái mà mong muốn tìm hiểu và thảo luận về cách cổ phần hóa và quản lý doanh nghiệp kiểu như Huawei, Huawei do công đoàn sở hữu tới gần 99% , là doanh nghiệp hoàn toàn do người lao động làm chủ, cơ cấu cổ đông của Huawei rất giống với các doanh nghiệp hợp tác xã ở các quốc gia tư bản .

ở đây có vấn đề hơi khác ở thớt này là, nhân viên của Huawei sở hữu công ty thông qua chương trình ESOP được triển khai từ những ngày đầu thành lập, còn ở đây là triển khai chương trình ESOP khi doanh nghiệp đã có tên tuổi trên thị trường

dĩ nhiên thì hơi quá tầm của dân xây dựng, nhưng biết đâu có cao nhân đi ngang