Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương năm 2013-2014

kienthucxaydung

Gác cổng
1/4/13
16
1
kienthucxaydung.vn
Thông báo về việc: Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương năm 2013-2014. Thông tin tóm tắt như sau:Trong năm 2013-2014, Quỹ sẽ tập trung dành cho các dự án tăng cường quản trị trong cộng đồng (tăng cường năng lực dân sự) và quyền con người.
Quỹ yêu cầu quá trình triển khai và thực hiện dự án phải được hoàn tất trong 4 tháng, trước ngày 31/01/2014.


Mức tài trợ: tối đa 50,000 CAD (khoảng 1,040,000,000 VNĐ)
Địa bàn trọng tâm: Hà Nội, TP. Hồ Chí MInh, Đà Nẵng, và các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai và Cao Bằng.
Các tổ chức được nhận tài trợ:[FONT=arial, helvetica, sans-serif] Cáctổ chức xã hội dân sự có đăng ký hợp pháp tại Việt Nam (Ví dụ như các NGO địaphương, các tổ chức quần chúng, các tổ chức hàn lâm và các tổ chức cộng đồng).[/FONT]
Thời hạn nộp đề xuất: 26/7/2013

Kèm Thông báo của Quỹ Canada và Mẫu đơn xin tài trợ (Tiếng Anh, Tiêng Việt, và tiếng Pháp) : www.mediafire.com/download/difa3m7dfvmwbgv/quythongbao.zip