Hỗ trợ Quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định cho kho chứa Ni tơ lỏng

xuanthuy

Thành viên cơ bản
1/7/20
1
1
Mình muốn tạo chủ đề sau:

Chủ đề: Quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định cho kho chứa Ni tơ lỏng

Nội dụng: Mình tìm không thấy quy định về an toàn, khoảng cách,... cho kho chứa Ni tơ như các quy định cho khí dầu mỏ hoá lỏng LPG. Anh em nào có tài liệu tham khảo hay quy định ở đâu không chỉ giúp.
 
  • Like
Reactions: MoLang

NguyenTrungTienCIE

Thành viên cơ bản
Tại sao không áp dụng TCVN tương tự - TCVN 11278:2015 - KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG), vì ở đây có đề cập đến nitơ lỏng

Nitơ thì nhõn mỗi tiêu chuẩn này


Google thì Standard Operating Procedure – Liquid Nitrogen – Storage, Use & Transportation - Guidance & Code of Practice
thì loanh quanh thấy cũng gần giống LNG mà
 
  • Like
Reactions: xuanthuy

hongochuy

Thành viên chính thức
28/10/16
20
0
Hình như ở Việt Nam chỉ mới quanh quẩn
TCVN 6153:1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo.
TCVN 6155:1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa.
TCVN 6156: 1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn, phƣơng pháp thử.

Chỉ còn cách áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài
EIGA = Hiệp hội khí công nghiệp châu Âu
CGA = Hiệp hội khí nén, ASTM = Hiệp hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ

Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 26/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 753/BXD-KHCN gửi Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài đối với xây dựng, nghiệm thu và bảo trì hệ thống nhà chờ xe buýt đầu tư theo hình thức PPP, Hợp đồng BOO.

Theo đó, Việc thiết kế phải tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành có hiệu lực.

- Theo Điều 23, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng (trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật).

- Chủ đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở hoặc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý theo Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

- Theo Khoản 2 Điều 6 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định “Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải có bản thuyết minh về sự cần thiết phải áp dụng. Tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng phải có toàn văn tiêu chuẩn dưới dạng tệp tin hoặc bản in và phải có bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh cho phần nội dung sử dụng”.