Sau nhiều tranh cãi, Huế vẫn chọn 3 phương án vào chung kết để lấy 1 phương án cuối cùng xây cầu Nguyễn Hoàng trên sông Hương

trangtrinoithathpsg

Thành viên cơ bản
29/8/16
4
1
Huế đã chọn được 3 phương án vào chung kết để lấy 1 phương án cuối cùng xây cầu Nguyễn Hoàng trên sông Hương

Phương án giải Nhất “Nón Huế” (đồ án dự thi có mã số T278-PA1 ) của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT-CTCP. Theo Quyết định này, Nón Huế được trao thưởng 150 triệu đồng.


Giải Nhì thuộc về phương án “Trăng Sông Hương” (đồ án dự thi có mã số A162) của Liên danh Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư - Công ty cổ phần Xây dựng A.S.D.


Giải Ba là phương án “Sông Hương núi Ngự" (đồ án dự thi có mã số C179), của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến Châu. Với số tiền thưởng tương ứng 110-75 triệu đồng.