Sự phi lý khi chi phí thiết kế theo % chi phí xây dựng & thiết bị

HuynhTran

Thành viên cơ bản
21/5/13
169
14
Trước đây, với quyết định 179/BXD-VKT


Chi phí thiết kế nhiều loại công trình được tính theo m2, theo md, theo công suất .... Và hiện tại tiền thiết kế với công trình nhà cửa vốn ngoài ngân sách vẫn đang tính theo m2. Ưu điểm là quá lớn, người thiết kế rộng rãi thỏa chí sáng tạo phù hợp với túi tiền và nhu cầu của CĐT.

Nhiều công trình hay hạng mục công trình khối lượng công việc rất nhiều và phức tạp, nhưng giá trị xây lắp thấp dẫn đến chi phí thiết kế thấp. Chưa nói những hạng mục công trình đó nằm trong tổng thể công trình lớn nữa thì càng oan ức. Tiền thiết kế hạng mục nhà ga bến xe liên tỉnh còn thấp hơn thiết kế trường mầm non dù giá trị xây lắp lớn gấp đôi.