Thảo luận TCVN 11823:2017 và bản gốc AASHTO 2017

MoLang

Chiềng làng chiềng nước
Thành viên BQT
20/4/13
142
33
Như chúng ta đã biết, ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quyết định số 3859/QĐ-KHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia - Ban hành tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823:2017 về thiết kế cầu đường bộ Việt Nam thay thế Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005 - tiêu chuẩn thiết kế cầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 20/06/2005. Theo đó 12 tiêu chuẩn TCVN 11823-x:2017
được biên soạn trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO (AASHTO, LRFD Bridge Design Specification), đồng thời tương thích Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công cầu AASHTO LRFD (AASHTO LRFD Bridge construction Specifications).

Link Download: https://www.mediafire.com/file/lr74g6gvdwe12a7/TCVN+TCVN+118232017.rar

Sau thời điểm ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005 (được biên soạn theo AASHTO 1998, xuất bản lần thứ hai), giới ngành cầu đường đã phát hiện nhiều sai sót , nay trong quá trình áp dung tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823:2017 chắc chắng sẽ có những phát hiện hay thắc mắc hữu ích.

Hiện tại theo Facebook của thầy Phạm Ngọc Sáu có phát hiện như sauTính toán tải trọng bánh xe lên cống hộp theo AASHTO 2017, lưu ý khi dùng TCVN 11823-3:2017.
Tốt nhất, nên đọc bảng gốc AASHTO 2017 và các hướng dẫn tính cống hộp của các DOT của các bang ở Mỹ sẽ cụ thể và chi tiết.

Mục 6.1.2.6.1 của TCVN 11823-3:2017 khi dịch họ bỏ mất một câu so với bản gốc, trong 6.1.2.6.2 của TCVN 11823-3:2017, ghi ký hiệu công thức bị nhầm thay vì ghi wt thì ghi wi không có trong phần chú thích, mà cũng chưa đúng với bản gốc AASHTO 2017.

Hết sức cẩn thận khi dùng TCVN 11823-3:2017, khi dùng nên đối chiếu với bản gốc AASHTO 2017. Có lẽ TVCN 11823-3:2017 không có người soát lại bản dịch, làm tiêu chuẩn mà như này thì nguy hiểm.


Thân báo mọi người xem xét

Đồng thời cũng chia sẻ (gom từ Facebook của thầy Phạm Ngọc Sáu)
thiết kế tường chắn theo AASHTO 2017, ví dụ tính toán do WisDOT lập rất chi tiết trên Mathcad. Tài liệu này hướng dẫn 5 loại tường chắn, 260 trang tài liệu
Link download https://wisconsindot.gov/dtsdManual...pPe_FMux822-PQ_HrTgwodGLIs2kZbstEvtTniVBEAdjo

Anh em nào
muốn học về lập bảng tính tường chắn trên Mathcad thì liên hệ thầy Phạm Ngọc Sáu
 

NgocThienUTC

Thành viên cơ bản


So sánh tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823-2017 và TCN 272-05

thấy hay chia sẻ mọi người