Thanh toán chiều dài ép cọc ? chiều dài cọc nghiệm thu sau khi ép là phần cọc ngầm trong đất được tính từ mũi nhọn cọc ?

Có vị hỏi bộ Xây Dựng, dĩ nhiên lại một câu trả lời rất vô duyên vô thưởng vô phạt như thường lệ của bộ Xây Dựng
Việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình
07:00 18/01/2017
Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Tuyên tại hòm thư nvtuyen.nt@gmail.com hỏi :
Khối lượng công tác sản xuất cọc BTCT (BT,VK,CT) khi lập dự toán bằng khối lượng theo thiết kế (bóc từ bản vẽ là phần ngầm trong đất) nhân với hệ số 1,01 có đúng không? Mã công việc: AG.1...
- 1% vật liệu khác trong công tác ép trước cọc BTCT (Mã công việc AC.2...) có được tính vào công tác sản xuất cọc BTCT (Mã AG.1...) không?[/JUSTIFY]
- Chiều dài cọc nghiệm thu sau khi ép là phần cọc ngầm trong đất được tính từ mũi nhọn cọc có đúng không?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Tỷ lệ % vật liệu khác trong công tác ép trước cọc BTCT (Mã công việc AC.25…) và Tỷ lệ % vật liệu khác trong công tác sản xuất cọc BTCT (Mã AG.10…) theo quy định tại Chương 3 công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi và Chương 7 công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, Định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng, tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng.
Tra dữ liệu
Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010
không có món nào liên quan tới mũi cọc

Lý do mở thớt là hôm nay tranh luận với CĐT, CĐT không chịu nghiệm thu chiều dài mũi 400mm, lý do là bên thiết kế :
- Kích thước ghi kích thước phần thân cọc theo tổ hợp 12m/9m/6m , phần mũi là 0,4m, khối lượng vật liệu tính đủ, nhưng
- Ghi rõ chiều dài thiết kế chỉ là 12m+9m+6m = 27m, lý do là tính toán thiết kế không tính toán mũi cọc, ví dụ chịu ma sát chỉ tính cho phần thân cọc.

Nhưng trong TCVN 9394:2012 về đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu, thì trong Nhật ký ép cọc , có
Cọc số (theo mặt bằng bãi cọc) ...........................................................................................
1. Ngày tháng ép .................................................................................................................
2. Số lượng và chiều dài các đoạn cọc ................................................................................
3. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc ............................................................................
4. Cao độ tuyệt đối của mũi cọc ..........................................................................................

Với 1200 tim cọc, với 0,4m cũng bộn tiền

Tra Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 do thứ trưởng Bùi Phạm Khánh ký thì chỉ có phần đóng cọc

5.7. Công tác cọc
- Khối lượng cọc phải được đo bóc, phân loại theo loại vật liệu chế tạo cọc (cọc tre, gỗ, bê tông cốt thép, thép), kích thước cọc (chiều dài mỗi cọc, đường kính, tiết diện), biện pháp đóng cọc, độ sâu đóng cọc, cấp đất đá, điều kiện thi công (trên cạn, dưới nước, môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn) và biện pháp thi công (thủ công, thi công bằng máy).
- Độ sâu đóng cọc được đo dọc theo trục của cọc từ điểm bắt đầu tiếp xúc với mặt đất tới cao độ mũi cọc.

Lý do thì cũng một phần đơn vị thiết kế chỉ bóc dự toán không tính phần mũi cọc.
 

huynhcaotricauduong

Thành viên cơ bản
15/5/19
3
0
Đúng là trước khi có quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 thì tranh cãi nhiều, nhưng giờ có rồi thì ai cũng hiểu là phải tính cả mũi cọc, tuy nhiên điều này lại mẫu thuẫn với thông báo thi công cọc đại trà của thiết kế, vì bên thiết kế chỉ tính toán theo chiều dài phần thân cọc, nên thiết kế thường "bảo thủ" là không tính tiền ép phần mũi cọc - vì xem đây là phần dẫn hướng.
Nhưng khi CĐT quyết định không thanh toán thì phải chịu thôi, vì khi ký hợp đồng thì cũng phải biết có được tính phần mũi cọc hay không chứ ? Nếu không tính thì xem như chi phí phần ép mũi cọc đã được cấu thành trong chi phí ép thân cọc.