Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm

TayBacSonLaCons

Thành viên cơ bản
aHlrhlb.jpg


Xử lý sao nhỉ ? Hay là theo luật quy định không được để trẻ em ở nhà một mình ?