[Thảo luận] Hậu Covid - Share Office – Mô hình văn phòng dùng chung có thuận lợi cho làm việc từ xa ?

HuynhTran

Thành viên cơ bản
21/5/13
169
14
Những ý tưởng về tiết kiệm diện tích không bao giờ dừng lại thì văn phòng dùng chung đã không còn là đề tài quá mới mẻ, nhưng khi hậu Covid có tạo điều kiện thuận lợi dùng chung ?

Cũng không có gì cao siêu, đang tính đến phương án vừa đi thuê vừa cho thuê văn phòng hiện nay.

Những bộ phận có thể làm việc từ xa thì thu hẹp văn phòng lại.