Thông báo số 1 về Hội thảo Quốc gia 2019

Thông báo số 1 về Hội thảo Quốc gia 2019
Đăng bởi hoavt
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Thứ sáu, 26-04-2019 | 08:00 AM
Đến ngày: Thứ sáu, 26-04-2019 | 05:00 PM
(Múi giờ: Asia/Bangkok)

Ngày tháng sự kiện
Múi giờ: Asia/Bangkok

Sự kiện này đã hết hạn

hoavt

Thành viên cơ bản
2/4/13
195
44
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2019 với chủ đề “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:
  1. Thời gian (dự kiến): 8h00 – 17h00, ngày 26/4/2019.
  2. Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
  3. Nội dung hội thảo: Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học.
  4. Ngôn ngữ trình bày tại Hội thảo: Tiếng Việt.
  5. Kỷ yếu Hội thảo: Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
  6. Thông tin về đăng ký tham dự và gửi bài
6.1. Đăng ký tham dự:
Đại biểu gửi đăng ký tham dự theo mẫu kèm thông báo này với Ban Tổ chức Hội thảo Quốc gia 2019 trước ngày 31/12/2018 qua địa chỉ: khcnulis@gmail.com
6.2. Báo cáo tham luận
– Thời gian gửi báo cáo toàn văn: trước 31/12/2018
– Tác giả gửi toàn văn bài viết bằng tiếng Việt + tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh (có từ khóa)qua địa chỉ ocs.ulis.vnu.edu.vn, vào Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam 2019” làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản người dùng và gửi bài. (Lưu ý: Đối với tác giả đã có tài khoản trên hệ thống, không cần tạo tài khoản mới)
– Hình thức trình bày bài viết: font chữ Times New Roman, cỡ chứ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; cách trên , dưới 2cm. Cụ thể:
Tên bài: chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14; tác giả: (học hàm học vị + họ tên) chữ thường, đậm. (Ví dụ: PGS.TS. Nguyễn Văn An); đơn vị công tác: chữ thường, đậm (Ví dụ: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN); địa chỉ email; tóm tắt (tiếng Việt), từ khóa (tối đa 5 từ hoặc cụm từ); abstract (tiếng Anh), key words; các đầu mục chính trong phần nội dung: chữ in hoa, đậm; các đầu mục nhỏ: chữ in thường, đậm; tài liệu tham khảo sắp xếp theo tên tác giả (thứ tự a,b,c…). Trình bày tài liệu theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản; các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latin.
– Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Mỗi báo cáo được trình bày trong 15 phút. Tác giả tự thiết kế slide trình bày bằng phần mềm PPT 2007 và mang đến trình bày tại hội thảo theo chương trình của Ban tổ chức.
  1. Kinh phí và lệ phí tham dự Hội thảo
7.1. Ngân sách nhà nước dành cho hoạt động tổ chức Hội thảo
7.2. Lệ phí tham dự Hội thảo
+ Tác giả không phải là cán bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (ULIS), Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (UFLS) và Trường Đại hoc Ngoại ngữ – Đai học Huế (HUCFL) gửi bài viết tham dự hội thảo nộp 1.000.000đ (bao gồm phí thẩm định, kỷ yếu, phí tham dự HT và ăn trưa buffet).
Để thuận tiện cho việc thẩm định và biên tập bài, đề nghị sau khi chuyển khoản, tác giả chụp minh chứng chuyển khoản và gửi về địa chỉ khcnulis@gmail,com. Chúng tôi sẽ chỉ tiến hành thẩm định và biên tập bài sau khi nhận được minh chứng đã chuyển khoản kinh phí theo quy định.
+ Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo nộp 500.000đ (bao gồm kỷ yếu, phí tham dự HT và ăn trưa buffet). Đại biểu có thể chuyển khoản trước hoặc nộp lệ phí tại Hội thảo.
  • Đối với đại biểu ULIS, UFLS, HUCFL: Nhà trường hỗ trợ phí thẩm định và phí tham dự Hội thảo. Tác giả và cán bộ của ULIS, UFLS, HUCFL có nhu cầu nhận Kỷ yếu nộp 200.000đ/cuốn bằng chuyển khoản hoặc nộp tại Hội thảo
7.3. Thông tin tài khoản:
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
Số tài khoản: 1507201002556
Ngân hàng: NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội
  • Khi chuyển khoản ghi rõ nội dung chuyển khoản và mang giấy chuyển tiền đến Ban tổ chức khi tham dự hội thảo
Đại biểu được chính thức xác nhận đăng ký tham dự Hội thảo sau khi đã gửi lệ phí Hội thảo theo quy định trên.
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: PGS. TS. Đỗ Hoàng Ngân, Phụ trách Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, ĐT: 0942969309, email: dhnganhn@gmail.com.
Thông báo này được đăng tải trên website của Trường ĐHNN-ĐHQGHN http://ulis.vnu.edu.vn.
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên và cá nhân quan tâm.
Trân trọng./.
http://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-so-1-ve-hoi-thao-quoc-gia-2019/