Thông báo thứ 2 - Hội nghị Việt Nhật | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

huynhtran

Thành viên chính thức
21/5/13
141
1
Mời cả nhà đọc dự thảo thông báo và chương trình Hội thảo Việt Nhật kèm theo.
Xin cám ơn các ý kiến đóng góp. Mời các bạn:
1. Gửi sớm nhất cho Ban tổ chức tóm tắt các báo cáo, trước ngày 15/10/2013
Hiện nay chúng tôi nhận được quá ít các báo cáo về
1.1 Công trình ngầm, quy hoạch, thiết kế, thi công, nghiêm thu, quan trắc, tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh nghiệm ....
1.2 Công trình cầu đường. Thiết kế, thi công, nghiệm thu, quan trắc, tiêu chuẩn kỹ thuật, sử dụng lại vật liệu
1.3 Phát triển đô thị xanh, làng thông minh
Quy hoạch, thiết kế, ứng dụng các vật liệu, năng lượng xanh, tái tạo. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thông tin. Nâng cao chất lượng, giá trị và hạ giá thành
1.4. Tiêu chuẩn kỹ sư chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng, học tập liên tục. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì sự phát triển xanh
1.5. Các đề xuất hợp tác Việt Nhật trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, kinh doanh, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ sư, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp liên tục
2. Gửi báo cáo toàn văn chậm nhất là vào 25/10/2013
3. Đăng ký tham gia triển lãm trước ngày 25/10/2013
4. Đăng ký tham gia hội thảo
5. Đăng ký tài trợ cho họi thảo
6. Đóng góp các ý kiến cho chương trình hội thảo và thông báo số 2
7. Quảng bá và vận động các đồng nghiệp tham gia và đống góp cho Hội thảo
Rất mong các ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của Tất cả các bạn
Nhờ các em trong Ban thư ký tập hợp các ý kiến góp ý và hoàn chỉnh Nội dung thông báo số 2. Có kể đến một số nội dung trên đây về thời hạn nộp các báo cáo và đăng ký triển lãm
Xin chân thành cám ơn


BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO


40 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản


Thông báo số 2​


Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2013​


Kính gửi:...........................................................................................


Được sự bảo trợ và giúp đỡ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Đại sứ quán Nhật


tại Việt Nam, Tổng hội xây dựng Việt Nam kết hợp với Hội kỹ sư xây dựng Nhật Bản, Trường


Đại học Xây dựng Hà Nội, Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam, Hội kỹ sư xây


dựng trẻ Việt Nam và các Hội chuyên ngành xây dựng, tổ chức hội thảo “40 năm hợp tác Việt


Nam - Nhật Bản trong xây dựng: Thành tựu và Cơ hội” – “40 Years of Cooperation between Viet


Nam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities”.


Hội thảo được tổ chức trong hai ngày 8 và 9/11/2013 tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, 33A


Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Kèm theo thông báo này là Dự thảo chương trình Hội thảo.


Mọi thông tin về Hội thảo và thông báo số 1 đã được gửi đến các Bộ, ngành, Trường, Viện, Công


ty và Hội nghề nghiệp và được đăng tải tại trag web của Tổng hội xây dựng (


www.tonghoixaydungvn.org/)


Hiện nay, Ban tổ chức và Ban thư ký đã nhận được 25 tên và tóm tắt báo cáo của các tác


giả Việt Nam và Nhật Bản. Thời gian chậm nhất để nhận được các báo cáo toàn văn là 22/10/


Trân trọng đề nghị:


1. Các đơn vị và cá nhân đăng ký tham gia Hội thảo.


2. Các đơn vị và cá nhân đăng ký triển lãm tại Hội thảo (có mẫu kèm theo).


3. Các cá nhân đăng ký trình bày báo cáo Poster tại Hội thảo (có mẫu kèm theo).


4. Các đơn vị và cá nhân đề xuất các dự án, đề tài hợp tác Việt Nam-Nhật Bản để thảo luận


trong Hội thảo.


5. Tài trợ cho hội thảo: Tài trợ Vàng (30 triệu đồng), Tài trợ Bạc (20 triệu đồng), Tài trợ


Đồng (10 triệu đồng), Tài trợ Xanh (5 triệu đồng). Kinh phí đóng góp tài trợ cho Hội


thảo xin gửi về tài khoản của Tổng Hội xây dựng Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp và


Phát triển Nông thôn Việt Nam. Địa chỉ Ngân hàng: số 2 Láng Hạ - Hà Nội. Số tài khoản:


1200311001739. Chủ tài khoản: Tổng Hội xây dựng Việt Nam.


Mọi chi tiết về Hội thảo và tài trợ cho Hội thảo xin liên hệ:


1. GS. TSKH Nguyễn Trường Tiến, Trưởng ban tổ chức Hội thảo


2. Bà Đỗ Hồng Thanh, phó Ban thông tin Tổng Hội xây dựng


3. TS. Phạm Hoàng Kiên, Trường Đại học Giao thông vận tải (Ban Khoa học Hội


4. Trần Đình Tùng, Chủ tịch Hội Kỹ sư xây dựng Trẻ, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam


5. Đặng Thị Bích Hạnh, Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam


6. Nguyễn Xuân Quân, Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam


7. Nguyễn Trọng Chiến, Công ty Nippon Steel


8. Hương Quý Trường. Hội Kỹ sư xây dựng trẻ, Tổng Hội xây dựng Việt Nam


9. Vũ Công Tuấn, Hội kỹ sư xây dựng trẻ, Tổng Hội xây dựng Việt Nam


10. Vũ Văn Nguyện, Hội kỹ sư xây dựng trẻ, Tổng Hội xây dựng Việt Nam


Tel: +84903405769, Email: tien.nguyentruong@gmail.com


Tel: +84913281642, Email: dohongthanh50@gmail.com


thảo)


Tel: +84975474828 Email: phamkien2003@gmail.com


Tel: +84902189968, Email: trantung.x50@gmail.com


Tel: +841277023869, Email: hanhdtb2011@gmail.com


Tel: +84908663456, Email: monster.uct@gmail.com


Tel: +84912304884, Email: chien@nsmp.com.vn


Tel: +84976833421, Email: truongsmax@gmail.com


Tel: +84904652596, Email: tuanxda2010@gmail.com


Tel: +84973614267, Email: vunguyen.nuce@gmail.com


11. Trịnh Thị Thùy, Hội kỹ sư xây dựng trẻ, Tổng Hội xây dựng Việt Nam


Tel: +84973596701, Email: trinhthithuy53kt2@gmail.com


12. Hoàng Thị Phượng, Hội kỹ sư xây dựng trẻ, Tổng Hội xây dựng Việt Nam


Tel: +84969343686, Email: hoangphuong210th@gmail.com


Xin chân thành cám ơn mọi sự giúp đỡ!


Chủ tịch Hội Cơ học đất


- Địa kỹ thuật công trình Việt Nam


Trưởng ban hợp tác quốc tế Tổng Hội Xây dựng


Trưởng ban tổ chức Hội thảo


GS. TSKH. NGUYỄN TRƯỜNG TIẾN
 

Thiết kế Website bởi VINASOFT