Thông báo Threat tổng hợp các thông tin về công bố tiêu chuẩn

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia (theo Quyết định 584/QĐ-BKHCN ngày 20/3/2018, Quyết định 674/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2018)
Ngày 20/3/2018 và 28/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 584/QĐ-BKHCN (20/3/2018)

TCVN 12111:2018 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Quyết định 674/QĐ-BKHCN (28/3/2018)

TCVN 12154: 2018 Thông tin địa lý – Khung dữ liệu ảo, ô lưới và phủ

TCVN 12155:2018 Thông tin địa lý – Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý

Tệp đính kèm:

Quyết định 584/QĐ-BKHCN ngày 20/3/2018, Quyết định 674/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2018

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/...--quyet-dinh-674-qd-bkhcn-ngay-28-3-2018.aspx
Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

P/s: dạo này sẽ có nhiều tiêu chuẩn mới ban hành, sẽ sưu tập để đưa lên tài nguyên
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 585/QĐ-BKHCN (19/3/2018)

1. TCVN 12110: 2018 Phòng cháy chữa cháy – Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN (22/5/2018)

1. TCVN 12119:2018 Hệ thống ống dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải ( nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà – Ống và phụ tùng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)
https://most.gov.vn/cchc/tin-tuc/52...u-chuan-quoc-gia-thang-3-va-thang-5-2018.aspx
 
 • Like
Reactions: anhtinvn

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 3148/QĐ-BKHCN (25/10/2016)

TCVN 11199: 2016 Công trình thủy lợi - Quy trình tưới lúa trên đất nhiễm mặn
TCVN 11362: 2016 Công trình thủy lợi - Kênh bê tông đúc sẵn- Thi công, nghiệm thu

Quyết định 3480/QĐ-BKHCN (15/11/2016)

TCVN 11346-1:2016 Độ bền tự nhiên của gỗ và các sản phẩm gỗ - Gỗ nguyên được xử lý bảo quản -Phần 1: Phân loại độ sâu và lượng thuốc thấm
TCVN 11346-2:2016 Độ bền tự nhiên của gỗ và các sản phẩm gỗ - Gỗ nguyên được xử lý bảo quản -Phần 2: Hướng dẫn lấy mẫu để xác định độ sâu và lượng thuốc thấm
TCVN 11347-1:2016 Độ bền tự nhiên của gỗ và các sản phẩm gỗ - Tính năng của thuốc bảo quản gỗ khi xác định bằng phép thử sinh học – Phần 1: Chỉ dẫn chi tiết theo môi trường sử dụng
TCVN 11348:2016 Giải phẫu gỗ - Cây hạt trần – Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 11349:2016 Giải phẫu gỗ - Cây hạt kín – Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 11350:2016 Ván MDF chậm cháy
TCVN 11351:2016 Gỗ dán chậm cháy
TCVN 11352:2016 Ván sán composite gỗ nhựa
TCVN 11353:2016 Ván trang trí composite gỗ nhựa
TCVN 11354:2016 Nhà giâm hom cây lâm nghiệp – Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 11355:2016 Thuốc bảo quản gỗ - Xác định hiệu lực chống mối gỗ ẩm – Phương pháp trong phòng thí nghiệm
TCVN 11356:2016 Thuốc bảo quản gỗ - Xác định hiệu lực chống nấm gây biến màu gỗ – Phương pháp trong phòng thí nghiệm
TCVN 11366-1:2016 Rừng trồng – Yêu cầu về lập địa – Phần 1: Keo tai tượng và keo lai
TCVN 11366-2:2016 Rừng trồng – Yêu cầu về lập địa – Phần 2: Bạch đàn lai
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12138/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Đã đăng nhưng tổng hợp lại

Quyết định 3859/QĐ-BKHCN
TCVN 11823-1:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 1: Yêu cầu chung
TCVN 11823-2:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị trí
TCVN 11823-3:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 3: Tải trọng và hệ số tải trọng
TCVN 11823-4:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu
TCVN 11823-5:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 5: Kết cấu bê tông
TCVN 11823-6:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 6: Kết cấu thép
TCVN 11823-9:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 9: Mặt cầu và hệ mặt cầu
TCVN 11823-10:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 10: Nền móng
TCVN 11823-11:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 11: Mố, trụ và tường chắn
TCVN 11823-12:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 12: Kết cấu vùi và áo hầm
TCVN 11823-13:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 13: Lan can
TCVN 11823-14:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 14: Khe co giãn và gối cầu
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/13815/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 4111/QĐ-BKHCN (27/12/2016)
 1. TCVN 11520:2016 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi – Yêu cầu thiết kế
Quyết định 4221/QĐ-BKHCN (30/12/2016)
 1. TCVN 11474:2016 Lớp phủ hữu cơ – Xác định độ chịu mài mòn bằng thiết bị taber
 2. TCVN 11475:2016 Lớp phủ trên nền bê tông và nền vữa – Hướng dẫn giám sát thi công
https://most.gov.vn/vn/tin-tuc/1159...quyet-dinh-4221-qd-bkhcn-ngay-30-12-2016.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 3935/QĐ-BKHCN
1. TCVN 6781-1:2017 Môđun quang điện (PV) mặt đất. Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu. Phần 1: Yêu cầu thử nghiệm
2. TCVN 6781-1-1:2017 Môđun quang điện (PV) mặt đất. Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu. Phần 1-1: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) tinh thể silic
3. TCVN 6781-2:2017 Môđun quang điện (PV) mặt đất. Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu. Phần 2: Quy trình thử nghiệm
4. TCVN 11855-1:2017 Hệ thống quang điện (PV). Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì. Phần 1: Hệ thống nối lưới. Tài liệu, thử nghiệm nghiệm thu và kiểm tra
Quyết định 3940/QĐ-BKHCN
1. TCVN 12178-1:2017 Âm học. Xác định tiếp xúc âm từ các nguồn âm đặt gần tai. Phần 1: Kỹ thuật sử dụng microphone trong tai thực (kỹ thuật mire)
2. TCVN 12178-2:2017 Âm học. Xác định tiếp xúc âm từ các nguồn âm đặt gần tai. Phần 2: Kỹ thuật sử dụng nguồn mô phỏng
3. TCVN 12179-1:2017 Âm học. Xác định mức công suất âm của các nguồn ồn sử dụng cường độ âm. Phần 1: Đo tại các điểm rời rạc
4. TCVN 12179-2:2017 Âm học. Xác định mức công suất âm của các nguồn ồn sử dụng cường độ âm. Phần 2: Đo bằng cách quét
5. TCVN 12179-3:2017 Âm học. Xác định mức công suất âm của các nguồn ồn sử dụng cường độ âm. Phần 3: Phương pháp đo chính xác bằng cách quét
Quyết định 3943/QĐ-BKHCN
1. TCVN 12108-1:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 1: Nguyên tắc thiết kế các trung tâm điều khiển
2. TCVN 12108-2:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 2: Nguyên tắc bố trí các tổ hợp điều khiển
3. TCVN 12108-3:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 3: Bố cục phòng điều khiển
4. TCVN 12108-4:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 4: Kích thước và bố cục của trạm làm việc
5. TCVN 12108-5:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 5: Hiển thị và điều khiển
6. TCVN 12108-6:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 6: Các yêu cầu về môi trường đối với trung tâm điều khiển
7. TCVN 12108-7:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 7: Nguyên tắc đánh giá trung tâm điều khiển

Quyết định 3951/QĐ-BKHCN
1. TCVN 11866:2017 Hướng dẫn quản lý dự án
2. TCVN 11867:2017 Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Hướng dẫn quản lý danh mục đầu tư
3. TCVN 11868:2017 Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Hướng dẫn quản trị
Quyết định 3956/QĐ-BKHCN
1. TCVN 11993:2017 Chất dẻo. Xác định tính chất nén
2. TCVN 11994-1:2017 Chất dẻo. Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm. Phần 1: Hướng dẫn chung
3. TCVN 11994-2:2017 Chất dẻo. Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm. Phần 2: Đèn hồ quang xenon
4. TCVN 11994-3:2017 Chất dẻo. Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm. Phần 3: Đèn huỳnh quang UV
5. TCVN 11994-4:2017 Chất dẻo. Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm. Phần 4: Đèn hồ quang cacbon ngọn lửa hở
6. TCVN 11995:2017 Chất dẻo. Xác định độ bền va đập kéo
Quyết định 3957/QĐ-BKHCN
1. TCVN 11965-1:2017 Phương pháp thử để đánh giá tính năng của phương tiện và thiết bị làm sạch không khí pha khí cho hệ thống thống gió chung. Phần 1: Phương tiện làm sạch không khí pha khí
2. TCVN 11965-2:2017 Phương pháp thử để đánh giá tính năng của phương tiện và thiết bị làm sạch không khí pha khí cho hệ thống thống gió chung. Phần 2: Thiết bị làm sạch không khí pha khí (GPACD)
3. TCVN 11966:2017 Phương pháp thử tại chỗ cho hệ thống phin lọc hiệu suất cao trong các cơ sở công nghiệp
4. TCVN 11967:2017 Thiết bị UVC. Thông tin an toàn. Giới hạn phơi nhiễm cho phép đối với con người

Quyết định 3965/QĐ-BKHCN
1. TCVN 12059:2017 Thảm. Xác định lực rút nhung
2. TCVN 12060:2017 Thảm trải sàn dệt. Đánh giá sự thay đổi ngoại quan
3. TCVN 12061:2017 Thảm trải sàn đàn hồi. Yêu cầu cho thảm trải sàn cao su có lót
4. TCVN 12062:2017 Thảm trải sàn đàn hồi. Yêu cầu cho thảm trải sàn cao su không có lót
5. TCVN 12063:2017 Thảm trải sàn đàn hồi, dệt và laminate. Phân loại
6. TCVN 12064:2017 Thảm trải sàn dệt. Xác định điện trở
7. TCVN 12065:2017 Thảm trải sàn dệt. Xác định độ bền tách lớp
8. TCVN 12066:2017 Thảm trải sàn laminate. Các yêu cầu
9. TCVN 12067:2017 Thảm trải sàn dệt. Độ bền màu với dầu gội
10. TCVN 12068:2017 Thảm trải sàn đàn hồi. Xác định khối lượng riêng
11. TCVN 12069:2017 Thảm trải sàn đàn hồi. Xác định khối lượng trên đơn vị diện tích
Quyết định 3968/QĐ-BKHCN
1. TCVN 10736-15:2017 Không khí trong nhà. Phần 15: Cách thức lấy mẫu nitơ dioxit
2. TCVN 10736-16:2017 Không khí trong nhà. Phần 16: Phát hiện và đếm nấm mốc. Lấy mẫu bằng cách lọc
3. TCVN 10736-17:2017 Không khí trong nhà. Phần 17: Phát hiện và đếm nấm mốc. Phương pháp nuôi cấy
4. TCVN 10736-18:2017 Không khí trong nhà. Phần 18: Phát hiện và đếm nấm mốc. Lấy mẫu bằng phương pháp va đập
5. TCVN 10736-19:2017 Không khí trong nhà. Phần 19: Cách thức lấy mẫu nấm mốc
6. TCVN 10736-20:2017 Không khí trong nhà. Phần 20: Phát hiện và đếm nấm mốc. Xác định số đếm bào tử tổng số
7. TCVN 10736-21:2017 Không khí trong nhà. Phần 21: Phát hiện và đếm nấm mốc. Lấy mẫu từ vật liệu
8. TCVN 10736-23:2017 Không khí trong nhà. Phần 23: Thử tính năng để đánh giá sự giảm nồng độ formaldehyt do vật liệu xây dựng hấp thu
9. TCVN 10736-24:2017 Không khí trong nhà. Phần 24: Thử tính năng để đánh giá sự giảm nồng độ hợp chất hữu cơ bay hơi (trừ formaldehyt) do vật liệu xây dựng hấp thu
10. TCVN 10736-25:2017 Không khí trong nhà. Phần 25: Xác định phát thải của hợp chất hữu cơ bán bay hơi từ các sản phẩm xây dựng. Phương pháp buồng thử nhỏ
11. TCVN 10736-26:2017Không khí trong nhà. Phần 26: Cách thức lấy mẫu cacbon dioxit (CO2)
12. TCVN 10736-27:2017 Không khí trong nhà. Phần 27: Xác định bụi sợi lắng đọng trên bề mặt bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) (phương pháp trực tiếp)
13. TCVN 10736-28:2017 Không khí trong nhà. Phần 28: Xác định phát thải mùi từ các sản phẩm xây dựng sử dụng buồng thử
14. TCVN 10736-29:2017 Không khí trong nhà. Phần 29: Phương pháp thử các thiết bị đo hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)
15. TCVN 10736-30:2017 Không khí trong nhà. Phần 30: Thử nghiệm cảm quan của không khí trong nhà
16. TCVN 10736-31:2017 Không khí trong nhà. Phần 31: Đo chất chống cháy và chất tạo dẻo trên nền hợp chất phospho hữu cơ. Este axit phosphoric
17. TCVN 10736-32:2017 Không khí trong nhà. Phần 32: Khảo sát toà nhà để xác định sự xuất hiện của các chất ô nhiễm
18. TCVN 10736-33:2017 Không khí trong nhà. Phần 33: Xác định các phtalat bằng sắc ký khí/khối phổ (GC/MS)
Quyết định 3969/QĐ-BKHCN
1. TCVN 12057:2017 Chất thải – Phương pháp thử để xác định độ ổn định và khả năng phối trộn cả vật liệu thải thể rắn, thể bán rắn hoặc thể lỏng
2. TCVN 12058:2017 Chất thải – Phương pháp thực hành lấy mẫu chất rắn không cố kết trong thùng hình trụ hoặc các thùng chứa tương tự
Quyết định 3970/QĐ-BKHCN
1. TCVN 12180-1:2017 Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới. Phần 1: Cơ sở của một dự án tái sử dụng cho tưới
2. TCVN 12180-2:2017 Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới. Phần 2: Xây dựng dự án
3. TCVN 12180-3:2017 Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới. Phần 3: Các hợp phần của dự án tái sử dụng cho tưới

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/...g-bo-tieu-chuan-quoc-gia-ngay-29-12-2017.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Ngày 07/12/2016 và 14/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia:
Quyết định 3893/QĐ-BKHCN (07/12/2016)
 1. TCVN 78802008 Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt.
Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:
Quyết định 3894/QĐ-BKHCN (07/12/2016)

 1. TCVN 7880:2016 Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 2. TCVN 11496:2016 Phương tiện giao thông đường bộ - Cụm ống mềm cho hệ thống phành thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ
 3. TCVN 11497:2016 Phương tiện giao thông đường bộ - Nắp bít đàn hồi cho xy lanh phanh thủy lực kiểu tang trống của bánh xe sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ ( nhiệt độ làm việc lớn nhất 120oC)
 4. TCVN 11498:2016 Phương tiện giao thông đường bộ - Cốc bít và vòng bít đàn hồi cho xy lanh của hệ thống phanh thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ ( nhiệt độ làm việc lớn nhất 120oC)
 5. TCVN 11499:2016 Phương tiện giao thông đường bộ -Vòng bít đàn hồi cho xy lanh phanh đĩa thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ ( nhiệt độ làm việc lớn nhất 150oC)
 6. TCVN 11500:2016 Phương tiện giao thông đường bộ - Nắp bít đàn hồi cho xy lanh phanh thủy lực kiểu tang trống của bánh xe sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ ( nhiệt độ làm việc lớn nhất 100oC)
 7. TCVN 11501:2016 Phương tiện giao thông đường bộ - Cốc bít và vòng bít đàn hồi cho xy lanh của hệ thống phanh thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ ( nhiệt độ làm việc lớn nhất 70oC)
 8. TCVN 11502:2016 Phương tiện giao thông đường bộ -Vòng bít đàn hồi cho xy lanh phanh đĩa thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ (nhiệt độ làm việc lớn nhất 120oC)
 9. TCVN 11503:2016 Phương tiện giao thông đường bộ -Vòng bít đàn hồi cho xy lanh phanh đĩa thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc dầu mỏ ( nhiệt độ làm việc lớn nhất 120oC)
 10. TCVN 11504:2016 Phương tiện giao thông đường bộ - Đánh giá phần nhô bên trông ô tô con
 11. TCVN 11505:2016 Động học của mô tô và mô tô – Người lái – Từ vựng
 12. TCVN 11506:2016 Phương tiện giao thông đường bộ - Xác định vị trí rò rỉ của hệ thống xả và đặc tính kỹ thuật của thiết bị
 13. TCVN 11507:2016 Phương tiện giao thông đường bộ - Phát hiện rò rỉ của hệ thống xả - Phương pháp thử heli và đặc tính kỹ thuật của thiết bị phát hiện
http://most.gov.vn/vn/tin-tuc/12265/quyet-dinh-cong-bo-va-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 3537/QĐ-BKHCN (12/12/2017)
1. TCVN 11852:2017 Ứng dụng đường sắt. Điện áp nguồn của hệ thống sức kéo điện
2. TCVN 11853:2017 Ứng dụng đường sắt. Hệ thống lắp đặt điện cố định – Mạch tiếp xúc trên không dùng cho sức kéo điện
3. TCVN 11854:2017 Ứng dụng đường sắt. Phương tiện giao thông đường sắt. Thử nghiệm phương tiện giao thông đường sắt có kết cấu hoàn chỉnh và trước khi đưa vào sử dụng
Quyết định 3558/QĐ-BKHCN (14/12/2017)
1. TCVN 12089:2017 Ứng dụng đường sắt. Thiết bị điện tử sử dụng trên phương tiện giao thông đường sắt
2. TCVN 12090-1:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 1: Tổng quan
3. TCVN 12090-2:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 2: Độ phát xạ của hệ thống đường sắt ra môi trường bên ngoài
4. TCVN 12090-3-1:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 3-1: Phương tiện giao thông đường sắt. Đoàn tàu và phương tiện
5. TCVN 12090-3-2:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 3-2: Phương tiện giao thông đường sắt. Tổng thành thiết bị
6. TCVN 12090-4:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 4: Độ phát xạ điện từ và miễn nhiễm điện từ của thiết bị tín hiệu và thông tin liên lạc
7. TCVN 12090-5:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 5: Độ phát xạ điện từ và miễn nhiễm điện từ của trạm cấp điện cố định và thiết bị
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/...uyet-dinh-so-3558-qd-bkhcn-ngay-14-12-20.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 4024/QĐ-BKHCN
1. TCVN 5695:2015 Gỗ dán – Phân loại
2. TCVN 8164:2015 Kết cấu gỗ - Gỗ phân hạng theo độ bền – Phương pháp thử các tính chất kết cấu
3. TCVN 11204:2015 Gỗ dán – Gỗ dán trang trí bằng ván móng
4. TCVN 11205:2015 Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình
5. TCVN 11206-1:2015 Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng – Phần 1: Yêu cầu cơ bản
6. TCVN 11206-2:2015 Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng – Phần 2: Gỗ xẻ
https://most.gov.vn/cchc/tin-tuc/570/10687/quyet-dinh-cong-bo-va-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Ngày 12/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
Quyết định 1153/QĐ-BKHCN
 1. TCVN 11794:2017 Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự - Yêu cầu chung
Quyết định 1154/QĐ-BKHCN
 1. TCVN 11807:2017 Bê tông nhựa – Phương pháp xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô
Quyết định 1155/QĐ-BKHCN
 1. TCVN 11781:2017 Nhựa đường – Phương pháp xác định độ cứng chống uốn từ biến bằng lưu biến kế dầm chịu uốn (BBR)
Quyết định 1156/QĐ-BKHCN
 1. TCVN 11782:2017 Bê tông nhựa – Chuẩn bị thí nghiệm bằng phương pháp đầm lăn bánh thép
Quyết định 1158/QĐ-BKHCN
 1. TCVN ISO/IEC 27006:2017 Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin
 2. TCVN ISO/IEC 27015:2017 Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính
 3. TCVN ISO/IEC 27031:2017 Công nghệ thông tin. Các ký thuật an toàn. Hướng dẫn đảm bảo sự sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục của hoạt động
 4. TCVN 11795-8:2017 Công nghệ thông tin. Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh. Phần 8: Truyền tải nội dung mã hóa theo chuẩn iso/iec 14496 trên mạng ip
 5. TCVN 11795-14:2017 Công nghệ thông tin. Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh. Phần 14: Định dạng tệp mp4
 6. TCVN 11795-17:2017 Công nghệ thông tin. Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh. Phần 17: Tạo dòng định dạng văn bản
Tệp đính kèm: Các Quyết định.
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12124/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx

Quyết định 1536/QĐ-BKHCN (13/6/2017)
 1. TCVN 11792:2017 Xe điện bốn bánh – Yêu cầu kỹ thuật chung
Quyết định 1628/QĐ-BKHCN (21/6/2017)
 1. TCVN 11710:2017 Nhựa đường – Thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí bằng phương pháp sấy màng mỏng xoay
 2. TCVN 11711:2017 Nhựa đường – Thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí bằng phương pháp sấy màng mỏng
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12316/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 3958/QĐ-BKHCN ( 14/12/2016)
 1. TCVN2101:2016 Sơn và vecni - Xác định giá trị độ bóng ở 20°, 60° và 85°,
 2. TCVN 11606:2016 Sơn vả vecni - Phép thử Uốn-T
 3. TCVN 11607-1:2016 Sơn và vecni - Xác định hàm lượng bộtmàu - Phần 1 : Phương pháp ly tâm
 4. TCVN 11607-2:2016 Sơn và vecni - Xác định hàm lượng bộtmàu - Phần 2: Phương pháp tro hóa
 5. TCYN 11607-3:2016 Sơn và vecni – Xác định hàm lượng bộtmàu - Phần 3 : Phương pháp lọc
 6. TCVN 11608-1:2016 Sơn và vecni - Phương pháp phơi nhiễmvới nguồn sáng, phòng thử nghiệm- Phần 1: Hướng dẫn chung.
 7. TCVN 11608-2:2016 Sơn và vecni - Phương pháp phơi nhiễmvới nguồnsáng phòng thử nghiệm - Phần 2: Đèn hồ quang xanh
 8. TCVN 11608-3:2016 Sơn và vecni - Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm - Phần 3: Đèn huỳnh quang tử ngoại
Quyết định 4248/QĐ-BKHCN ( 30/12/2016)
 1. TCVN 6663-3:2016 Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước;
 2. TCVN 7325:2016 Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan -Phương pháp đầu đo điệnhóa;
 3. TCVN 11303:2.016 Phát thải nguồn tĩnh - Lấy mẫu và đo vận tốc;
 4. TCVN 11304:2016 Phát thải nguồn tĩnh - Phương pháp phân tích khí khối lượng mol phân tử khí khô
 5. TCVN 11305:2016 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hàm ẩm của khíống khói;
 6. TCVN 11306:2016 Phát thải nguồn tĩnh - Xácđịnh lưu huỳnh dioxit
 7. TCVN 11307:2Ờ16 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định nitơ oxit
 8. TCVN 11308:2016 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hydro sulfua,cacbonyl sulfua và cacbon disulfua;
 9. TCVN 11309:2016 Xác định dibenzo-p-dioxin polyclo hóa và dibenzofuran polyclo hóa từ các lò đốt chất thải đô thị
 10. TCVN 11310:2016 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hợp chất hydro halogenua và halogen
 11. TCVN 11311:2016 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định các kim loại
 12. TCVN 11314:2016 Không khí xung quanh - Xác định tổng hydrocacbon thơm đa vòng (pha khí và pha hạt) - Thu mẫu bằng bộ lọc hấp phụ với phân tích sắc ký khí/khối phổ;
 13. TCVN 11315:2016 Xác định biphenyl polyclo hóa (PCB) trong dầu thải;
 14. TCVN 11316:2016 Chất lượng đất - Xác định biphenyl polyclo hóa (PCB) trong đất và trầm tích;
 15. TCVN 11317:2016 Xác định khả năng phân hủy của vật liệu nhựa phơi nhiễm và thử nghiệm trong môi trường thông qua sự kết hợp của quá trình oxy hóa và phân hủy sinh học;
 16. TCVN 11318:2016 Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn các vật liệu nhựa trong môi trường nước - Phương pháp đo nhu cầu oxy trong thiết bị đo tiêu hao oxy khép kín;
 17. TCVN 11319:2016 Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của các vật liệu nhựa trong môi trường nước - Phân tích lượng cacbon dioxit phát sinh;
 18. TCVN 11320:2016 Chất dẻo - Xác định hàm lượng cadimi bằng phương pháp lắng ướt
Quyết định 4275/QĐ-BKHCN ( 30/12/2016)
 1. TCVN5145:2016 Công nghiệp khai thác gỗ - Công nghệ - Thuật ngữ và định nghĩa
 2. TCVN 11683:2016 Kết cấu gỗ - Gỗ nhiều lóp (LVL) - Tính chấ tkết cấu
 3. TCVN11684-1:2016 Kết cấu gỗ - Tính năng dán dính của chất kế tdính - Phần 1:Yêu cầu cơ bản
 4. TCVN11685:2016 Kết cấu gỗ - Phương pháp thử - Độ bền bắt vít
 5. TCVN 11686:2016 Gỗ tròn - Yêu cầu đối với phép đo kích thước và phương pháp xác định thể tích
 6. TCVN 11687:2016 Gỗ - Mối ghép ngón - Yêu cầu tối thiểu trong sản xuat và phương pháp thử
Tệp đính kèm: Các Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia ; Các Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12139/quyet-dinh-huy-bo-va-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx

Quyết định 4024/QĐ-BKHCN
1. TCVN 5695:2015 Gỗ dán – Phân loại
2. TCVN 8164:2015 Kết cấu gỗ - Gỗ phân hạng theo độ bền – Phương pháp thử các tính chất kết cấu
3. TCVN 11204:2015 Gỗ dán – Gỗ dán trang trí bằng ván móng
4. TCVN 11205:2015 Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình
5. TCVN 11206-1:2015 Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng – Phần 1: Yêu cầu cơ bản
6. TCVN 11206-2:2015 Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng – Phần 2: Gỗ xẻ
https://most.gov.vn/cchc/tin-tuc/570/10687/quyet-dinh-cong-bo-va-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN (22/5/2018)
1. TCVN 12119:2018 Hệ thống ống dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải ( nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà – Ống và phụ tùng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)
Tệp đính kèm:
Các Quyết định công bố TCVN Tháng 3 và tháng 5/2018
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/...u-chuan-quoc-gia-thang-3-va-thang-5-2018.aspx

Quyết định 151/QĐ-BKHCN (03/2/2017)
1. TCVN 11392:2017 Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa

Quyết định 241/QĐ-BKHCN (17/02/2017)
1. TCVN 10567:2017 Dầm cầu thép – Liên kết bằng bu lông cường độ cao – Thi công và nghiệm thu
2. TCVN 10568:2017 Bộ neo cáp cường độ cao – Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15

Quyết định 378/QĐ-BKHCN (07/3/2017)

1. TCVN 11712:2017 Nhựa đường – Phương pháp xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng thiết bị kéo trực tiếp (DT)
Chi tiết các Quyết định được đăng tải tại tệp đính kèm:
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/...151-qd-bkhcn-ngay-03-2-2017--quyet-dinh-.aspx

Quyết định 1840/QĐ-BKHCN (11/7/2017)
1. TCVN 11736:2017 Công trình thủy lợi – Kết cấu bảo vệ bờ biển – Thiết kế, thi công và nghiệm thu
Tệp đính kèm:
Các Quyết định công bố TCVN ngày 11/7/2017; 31/10/2017 và tháng 12/2017
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/...y-11-7-2017--31-10-2017-va-thang-12-2017.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2229/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu.
Tệp đính kèm:
Quyết định 2229/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2017.
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12812/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 3886/QĐ-BKHCN
1. TCVN 8606-6:2010 Phương tiện giao hông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 6: Van tự động
2. TCVN 8606-7:2010 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 7: Vòi phun khí
3. TCVN 8606-8:2010 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 8: Đồng hồ áp suất
Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 3887/QĐ-BKHCN
1. TCVN 8606-1:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 1: Yêu cầu chung và định nghĩa
2. TCVN 8606-2:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 2: Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử chung
3. TCVN 8606-3:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 3: Van kiểm tra
4. TCVN 8606-4:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 4: Van tay
5. TCVN 8606-5:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 5: Van tay của xy lanh
6. TCVN 8606-62017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 6: Van tự động
7. TCVN 8606-7:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 7: Vòi phun khí
8. TCVN 8606-8:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 8: Áp kế
9. TCVN 8606-9:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 9: Bộ điều áp
10. TCVN 8606-10:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 10: Bộ điều chỉnh lưu lượng khí
11. TCVN 8606-11:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 11: Bộ trộn nhiên liệu khí – không khí
12. TCVN 8606-12:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 12: Van an toàn
13. TCVN 8606-13:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 13: Thiết bị an toàn
14. TCVN 8606-14:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 14: Van quá dòng
15. TCVN 8606-15:2017 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né (CNG) – Phần 15: Hộp gom khí và ống mềm thông hơi
Tệp đính kèm:
Quyết định số 3886/QĐ-BKHCN và Quyết định số 3887/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/...et-dinh-so-3887-qd-bkhcn-ngay-29-12-2017.aspx

Ngày 03/02/2017; 17/02/2017 và 07/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
Quyết định 151/QĐ-BKHCN (03/2/2017)
1. TCVN 11392:2017 Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa

Quyết định 241/QĐ-BKHCN (17/02/2017)
1. TCVN 10567:2017 Dầm cầu thép – Liên kết bằng bu lông cường độ cao – Thi công và nghiệm thu
2. TCVN 10568:2017 Bộ neo cáp cường độ cao – Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15

Quyết định 378/QĐ-BKHCN (07/3/2017)
1. TCVN 11712:2017 Nhựa đường – Phương pháp xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng thiết bị kéo trực tiếp (DT)
Chi tiết các Quyết định được đăng tải tại tệp đính kèm:
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/...151-qd-bkhcn-ngay-03-2-2017--quyet-dinh-.aspx

Quyết định 3941/QĐ-BKHCN
1. TCVN 9070:2012 Ống nhựa gân xoắn HDPE
2. TCVN 9562:2013 Ống composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh
Quyết định 3949/QĐ-BKHCN
1. TCVN 7752:2007 Ván gỗ dán. Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
2. TCVN 7752:2007 Ván gỗ dán.
3. TCVN 7756-1:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thử và biểu thị kết quả thử nghiệm
4. TCVN 7756-3:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ ảm
5. TCVN 7756-2:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định kích thước, độ vuông góc và độ thẳng cạnh
6. TCVN 7756-10:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 10: Xác định độ bền bề mặt
7. TCVN 7756-11:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 11: Xác định lực bám giữ đinh vít
Quyết định 3954/QĐ-BKHCN
1. TCVN 7910:2008 Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều màng mỏng nhuộm màu trong xử lý bằng bức xạ
2. TCVN 7911:2008 Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều polymetylmetacrylat
Quyết định 3966/QĐ-BKHCN
1. TCVN ISO 14004:2005 Hệ thống quản lý môi trường. Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ
2. TCVN ISO 14021:2013 Nhãn môi trường và công bố về môi trường. Tự công bố về môi trường (ghi nhãn môi trường kiểu II)
Quyết định 3942/QĐ-BKHCN
1. TCVN 12118:2017 Hệ thống đường ống bằng chất dẻo. Ống và phụ tùng nhựa nhiệt rắn gia cường thuỷ tinh (GRP). Phương pháp thử kiểm chứng thiết kế kết cấu của phụ tùng
2. TCVN 9562:2017 Hệ thống ống bằng chất dẻo cấp nước chịu áp và không chịu áp. Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường thuỷ tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP)
3. TCVN 12117:2017 Hệ thống đường ống bằng chất dẻo. Ống và phụ tùng nhựa nhiệt rắn gia cường thuỷ tinh (GRP). Xác định độ bền hoá học của phần bên trong ống chịu lệch dạng
4. TCVN 12116:2017 Hệ thống đường ống bằng chất dẻo. Ống nhựa nhiệt rắn gia cường thuỷ tinh (GRP). Xác định thời gian phá huỷ do áp suất bên trong
Quyết định 3950/QĐ-BKHCN
1. TCVN 11901-2:2017 Gỗ dán. Phân loại theo ngoại quan bề mặt. Phần 2: Gỗ cứng
2. TCVN 11902:2017 Gỗ dán. Yêu cầu kỹ thuật
3. TCVN 7752:2017 Gỗ dán. Từ vựng
4. TCVN 11900:2017 Gỗ dán. Dung sai kích thước
5. TCVN 11901-3:2017 Gỗ dán. Phân loại theo ngoại quan bề mặt. Phần 3: Gỗ mềm
6. TCVN 11903:2017 Ván gỗ nhân tạo. Lấy mẫu và cắt mẫu thử
7. TCVN 11899-4:2017 Ván gỗ nhân tạo. Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán. Phần 4: Phương pháp bình hút ẩm
8. TCVN 11906:2017 Ván gỗ nhân tạo. Xác định độ bền bề mặt
9. TCVN 11907:2017 Ván gỗ nhân tạo. Xác định lực bám vít
10. TCVN 11905:2017 Ván gỗ nhân tạo. Xác định độ ẩm
11. TCVN 11901-1:2017 Gỗ dán. Phân loại theo ngoại quan bề mặt. Phần 1: Nguyên tắc chung
12. TCVN 11904:2017 Ván gỗ nhân tạo. Xác định kích thước tấm
Tệp đính kèm:
Các Quyết định hủy bỏ TCQG;
Các Quyết định công bố TCQG.

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/...ong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-thang-12-2017.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 3492/QĐ-BKHCN (08/12/2017)
1. TCVN 11344-2:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 2: Áp suất không khí thấp
2. TCVN 11344-3:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 3: Kiểm tra bên ngoài bằng mắt
3. TCVN 11344-4:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 4: Thử nghiệm nóng ẩm, không đổi, ứng suất tăng tốc cao
4. TCVN 11344-8:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 8: Gắn kín
5. TCVN 11344-10:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 10: Sóc cơ học
6. TCVN 11344-14:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 14: Độ bền chắc của chân linh kiện (tính nguyên vẹn của chân)
7. TCVN 11344-15:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 15: Khả năng chịu nhiệt hàn đối với linh kiện lắp xuyên qua lỗ
8. TCVN 11344-22:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 22: Độ bền của mối hàn
Quyết định 3623/QĐ-BKHCN (20/12/2017)
1. TCVN 12045:2017 Phân tích khí – Xác định điểm sương theo nước của khí thiên nhiên – Âm kế ngưng tụ bề mặt lạnh
2. TCVN 12046-3:2017 Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 3: Xác định hydro sulfua, lưu huỳnh mercaptan và cacbonyl sulfua bằng phép đo điện thế
3. TCVN 12047-1:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí – Phần 1: Hướng dẫn chung và tính toán thành phần
4. TCVN 12047-2:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí – Phần 2: Tính độ không đảm bảo
5. TCVN 12047-3:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí – Phần 3: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon lên đến C8 sử dụng hai cột nhồi
6. TCVN 12047-4:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí – Phần 4: Xác định nitơ, cacbon, dioxit, các hydrocacbon C1 đến C5 và các hydrocacbon C6+ đối với hệ thống đo phòng thử nghiệm và đo trực tuyến sử dụng hai cột
7. TCVN 12047-5:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí – Phần 5: Phương pháp đẳng nhiệt đối với nitơ, cacbon dioxit, các hydrocacbon C1 đến C5 và các hydrocacbon C6+
8. TCVN 12047-6:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí – Phần 6: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon C1 đến C8 sử dụng ba cột mao mạch
9. TCVN 12048:2017 Khí thiên nhiên – Điểm sương theo hydrocacbon và hàm lượng hydrocacbon
10. TCVN 12049:2017 Khí thiên nhiên – Yêu cầu chung về chất lượng
11. TCVN 12050:2017 Khí thiên nhiên – Xác định các tính chất- Nhiệt trị và chỉ số Wobbe
12. TCVN 12051-1:2017 Khí thiên nhiên – Khí thiên nhiên nén sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông đường bộ – Phần 1: Yêu cầu chung về chất lượng
13. TCVN 12051-2:2017 Khí thiên nhiên –Khí thiên nhiên nén sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông đường bộ – Phần 2: Quy định kỹ thuật
Quyết định 3741/QĐ-BKHCN (28/12/2017)
1. TCVN 12012:2017 Sản phẩm dầu mỏ – Hướng dẫn sử dụng các bẳng đo lường dầu mỏ
2. TCVN 12013:2017 Sản phẩm dầu mỏ – Xác định benzene, toluene và tổng các hydrocacbon thơm trong xăng thành phẩm bẳng sắc ký khí khối phổ(GC/MS)
3. TCVN 12014:2017 Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định hàm lượng olefin tổng bẳng phương pháp sắc ký khí đa chiều
4. TCVN 12015: 2017 Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định hàm lượng hydrocacbon, các hợp chất oxygenat và benzene bằng phương pháp sắc ký khí
5. TCVN 12016:2017 Nhiên liệu điêzen – Đánh giá độ bôi trơn bằng chuyển động khứ hồi cao tần (HFRR) – Quan sát bằng mắt thường
Quyết định 3988/QĐ-BKHCN (29/12/2017)
1. TCVN 6749-2:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi điện một chiều điện môi màng mỏng polyethylene terephthalate phủ kim loại
2. TCVN 6749-2-1:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 2-1: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi điện một chiều điện môi màng mỏng polyethylene terephthalate phủ kim loại – Mức đánh giá E và EZ
3. TCVN 6749-3:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 3: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi điện phân tantalum gắn kết bề mặt có chất điện phân rắn mangan dioxit
4. TCVN 6749-3-1:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 3-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện phân tantalum gắn kết bề mặt có chất điện phân rắn mangan dioxit – Mức đánh giá EZ
5. TCVN 6749-4-1:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 4-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện phân nhôm có chất điện phân không rắn – Mức đánh giá EZ
6. TCVN 6749-4-2:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 4-2: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện phân nhôm có chất điện phân rắn mangan dioxit – Mức đánh giá EZ
7. TCVN 6749-8:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 8: Quy định kỹ thuật từng phần- Tụ điện không đổi điện môi gốm, cấp 1
8. TCVN 6749-8-1:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 8-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện môi gốm, cấp 1 – Mức đánh giá EZ
Tệp đính kèm:
Các Quyết định công bố tiêu chuẩn quốc gia
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/...t-dinh-3623-qd-bkhcn-ngay-20-12-2017--qu.aspx

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
Quyết định 4023/QĐ-BKHCN
1. TCVN 5695:1992 Gỗ dán – Phân loại
2. TCVN 8164:2009 Gỗ kết cấu – Giá trị đặc trưng của gỗ phân cấp theo độ bền – Lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá trên toàn bộ kích thước mặt cắt ngang
Cùng ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
Quyết định 4024/QĐ-BKHCN
1. TCVN 5695:2015 Gỗ dán – Phân loại
2. TCVN 8164:2015 Kết cấu gỗ - Gỗ phân hạng theo độ bền – Phương pháp thử các tính chất kết cấu
3. TCVN 11204:2015 Gỗ dán – Gỗ dán trang trí bằng ván móng
4. TCVN 11205:2015 Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình
5. TCVN 11206-1:2015 Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng – Phần 1: Yêu cầu cơ bản
6. TCVN 11206-2:2015 Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng – Phần 2: Gỗ xẻ
https://most.gov.vn/cchc/tin-tuc/570/10687/quyet-dinh-cong-bo-va-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 4177/QĐ-BKHCN(30/12/2016)
 1. TCVN 8273-2:2009 Động cơ đốt trong kiểu pittông. Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống. Phần 2: Cơ cấu chuyển động chính
 2. TCVN 8273-3:2009 Động cơ đốt trong kiểu pittông. Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống. Phần 3: Xupáp, dẫn động trục cam và cơ cấu chấp hành
Quyết định 1537/QĐ-BKHCN (13/6/2016)
 1. TCVN 6474-1:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 1: Phân cấp
 2. TCVN 6474-2:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 2: Tải trọng môi trường và cơ sở thiết kế
 3. TCVN 6474-3:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật
 4. TCVN 6474-4:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 4: Hệ thống neo buộc định vị
 5. TCVN 6474-5:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 5: Hệ thống công nghệ
 6. TCVN 6474-6:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 6: Hệ thống xuất và nhập dầu/khí
 7. TCVN 6474-7:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 7: Lắp đặt, kết nối và chạy thử
 8. TCVN 6474-8:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 8: Kiểm tra trong khai thác
 9. TCVN 6474-9:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 9: Những quy định cụ thể
 10. TCVN 6475-1:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 1: Quy định chung
 11. TCVN 6475-10:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 10: Chống ăn mòn và bọc gia tải
 12. TCVN 6475-11:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 11: Lắp đặt
 13. TCVN 6475-12:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 12: Hàn
 14. TCVN 6475-13:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 13: Kiểm tra không pháp huỷ
 15. TCVN 6475-2:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 2: Phân cấp hệ thống đường ống biển
 16. TCVN 6475-3:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 3: Đánh giá để cấp lại giấy chứng nhận
 17. TCVN 6475-4:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 4: Nguyên tắc thiết kế
 18. TCVN 6475-5:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 5: Cơ sở thiết kế
 19. TCVN 6475-6:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 6: Tải trọng
 20. TCVN 6475-7:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 7: Chỉ tiêu thiết kế
 21. TCVN 6475-8:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 8: ống
 22. TCVN 6475-9:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 9: Các bộ phận đường ống và lắp ráp
Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:
Quyết định 4182/QĐ-BKHCN (30/12/2016)
 1. TCVN 11635-1:2016 Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 1: Vòng găng tiết diện chữ nhật làm bằng gang đúc
 2. TCVN 11635-2:2016 Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 2: Vòng găng tiết diện chữ nhật làm bằng thép
 3. TCVN 11636:2016 Động cơ đốt trong. Vòng găng. Vòng găng tiết diện lưỡi cạo làm bằng gang đúc
 4. TCVN 11637-1:2016 Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 1: Vòng găng tiết diện hình chêm làm bằng gang đúc
 5. TCVN 11637-2:2016 Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 2: Vòng găng tiết diện nửa hình chêm làm bằng gang đúc
 6. TCVN 11637-3:2016 Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 3: Vòng găng tiết diện hình chêm làm bằng thép
 7. TCVN 11637-4:2016 Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 4: Vòng găng tiết diện nửa hình chêm làm bằng thép
 8. TCVN 11638:2016 Động cơ đốt trong. Vòng găng. Vòng găng dầu
 9. TCVN 11639-2:2016 Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 2: Vòng găng dầu lò xo xoắn có chiều dầy nhỏ làm bằng gang đúc
 10. TCVN 11639-3:2016 Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 3: Vòng găng dầu lò xo xoắn làm bằng thép
 11. TCVN 11640:2016 Động cơ đốt trong. Vòng găng. Vòng găng dầu tổ hợp
 12. TCVN 11641-1:2016 Động cơ đốt trong kiểu pít tông. Thiết bị khởi động bằng tay. Phần 1: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 13. TCVN 11641-2:2016 Động cơ đốt trong kiểu pít tông. Thiết bị khởi động bằng tay. Phần 2: Phương pháp thử góc ngắt
 14. TCVN 8273-2:2016 Động cơ đốt trong kiểu pít tông. Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống. Phần 2: Cơ cấu chuyển động chính
 15. TCVN 8273-3:2016 Động cơ đốt trong kiểu pít tông. Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống. Phần 3: Xupáp, truyền động trục cam và cơ cấu chấp hành
Quyết định 1538/QĐ-BKHCN (13/6/2017)
 1. TCVN 6474:2017 Kho chứa nổi – Phân cấp và giám sát kỹ thuật
 2. TCVN 6475:2017 Hệ thống đường ống biển – Phân cấp và giám sát kỹ thuật
Tệp đính kèm:
https://most.gov.vn/cchc/tin-tuc/570/12317/quyet-dinh-huy-bo-va-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 1154/QĐ-BKHCN
 1. TCVN 11807:2017 Bê tông nhựa – Phương pháp xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô
Quyết định 1155/QĐ-BKHCN
 1. TCVN 11781:2017 Nhựa đường – Phương pháp xác định độ cứng chống uốn từ biến bằng lưu biến kế dầm chịu uốn (BBR)
Quyết định 1156/QĐ-BKHCN
 1. TCVN 11782:2017 Bê tông nhựa – Chuẩn bị thí nghiệm bằng phương pháp đầm lăn bánh thép
Tệp đính kèm: Các Quyết định.
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12124/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia (Quyết định số 4202/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2016)
Ngày 31/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4202/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
 1. TCVN 11414-1:2016 Mặt đường bêtông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 1: Xác định độ phục hồi và khả năng chịu nén
 2. TCVN 11414-2:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 2: Xác định độ đẩy trồi của vật liệu.
 3. TCVN 11414-3:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phàn 3: Xác định độ giãn dài trong nước đun sôi.
 4. TCVN 11414-4:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 4: Thử nghiệm đun sôi trong dung dịch axit HCL.
 5. TCVN 11414-5:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 5: Xác định hàm lượng nhựa.
 6. TCVN11414-6:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạngtấm - Phần 6: Xác định độ hấp thụnước.
 7. TCVN11414-7:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 7: Xác định khối lượng riêng
Tệp đính kèm:
https://most.gov.vn/cchc/tin-tuc/52...et-dinh-so-4202-qd-bkhcn-ngay-31-12-2016.aspx

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia (theo Quyết định 1194/QĐ-BKHCN ngày 16/5/2017)
Ngày 16/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

1. TCVN 11820-1:2017 Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 1: Nguyên tắc chung

2. TCVN 11820-2:2017 Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 2: Tải trọng và tác động

Tệp đính kèm:

Quyết định 1194/QĐ-BKHCN ngày 16/5/2017.
https://most.gov.vn/cchc/tin-tuc/52...-quyet-dinh-1194-qd-bkhcn-ngay-16-5-2017.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 3148/QĐ-BKHCN (25/10/2016)
 1. TCVN 11199: 2016 Công trình thủy lợi - Quy trình tưới lúa trên đất nhiễm mặn
 2. TCVN 11362: 2016 Công trình thủy lợi - Kênh bê tông đúc sẵn- Thi công, nghiệm thu
Quyết định 3956/QĐ-BKHCN (14/12/2016)

 1. TCVN 11652:2016 Công trình thủy lợi – Thi công và nghiệm thu kết cầu bê tông và bê tông cốt thép trên mái dốc
 2. TCVN 11676:2016 Công trình xây dựng – Phân cấp đá trong thi công
 3. TCVN 11699:2016 Công trình thủy lợi – Đánh giá an toàn đập
Tệp đính kèm: Các Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12138/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2229/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu.

Quyết định 1840/QĐ-BKHCN (11/7/2017)
TCVN 11736:2017 Công trình thủy lợi – Kết cấu bảo vệ bờ biển – Thiết kế, thi công và nghiệm thu

Quyết định 3537/QĐ-BKHCN (12/12/2017)
1. TCVN 11852:2017 Ứng dụng đường sắt. Điện áp nguồn của hệ thống sức kéo điện
2. TCVN 11853:2017 Ứng dụng đường sắt. Hệ thống lắp đặt điện cố định – Mạch tiếp xúc trên không dùng cho sức kéo điện
3. TCVN 11854:2017 Ứng dụng đường sắt. Phương tiện giao thông đường sắt. Thử nghiệm phương tiện giao thông đường sắt có kết cấu hoàn chỉnh và trước khi đưa vào sử dụng

Quyết định 3558/QĐ-BKHCN (14/12/2017)
1. TCVN 12089:2017 Ứng dụng đường sắt. Thiết bị điện tử sử dụng trên phương tiện giao thông đường sắt
2. TCVN 12090-1:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 1: Tổng quan
3. TCVN 12090-2:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 2: Độ phát xạ của hệ thống đường sắt ra môi trường bên ngoài
4. TCVN 12090-3-1:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 3-1: Phương tiện giao thông đường sắt. Đoàn tàu và phương tiện
5. TCVN 12090-3-2:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 3-2: Phương tiện giao thông đường sắt. Tổng thành thiết bị
6. TCVN 12090-4:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 4: Độ phát xạ điện từ và miễn nhiễm điện từ của thiết bị tín hiệu và thông tin liên lạc
7. TCVN 12090-5:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 5: Độ phát xạ điện từ và miễn nhiễm điện từ của trạm cấp điện cố định và thiết bị
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Ngày 03/02/2017; 17/02/2017 và 07/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 151/QĐ-BKHCN (03/2/2017)
TCVN 11392:2017 Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa

Quyết định 241/QĐ-BKHCN (17/02/2017)
TCVN 10567:2017 Dầm cầu thép – Liên kết bằng bu lông cường độ cao – Thi công và nghiệm thu
TCVN 10568:2017 Bộ neo cáp cường độ cao – Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15

Quyết định 378/QĐ-BKHCN (07/3/2017)
TCVN 11712:2017 Nhựa đường – Phương pháp xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng thiết bị kéo trực tiếp (DT)
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1225:2018 Cảng thủy nội địa- Công trình bến- Yêu cầu thiết kế.

Quyết định số 706/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2019, công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:
1. TCVN 12604-1:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển- Cấu kiện bè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn- Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
2. TCVN 12604-2:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển- Cấu kiện bè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn- Phần 2: Thi công và nghiệm thu
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Ngày 1/6/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1489/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12856:2020, Thiết bị vận chuyển liên tục và các hệ thống - Yêu cầu an toàn và yêu cầu tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị lưu trữ vật liệu rời trong silo, bunke, thùng chứa và phễu chứa,​
TCVN 12857:2020, Máy khoan rút lõi kiểu chân đế - Yêu cầu an toàn,​
TCVN 12858:2020, Máy cắt đĩa và máy cắt dây di động dùng cho công trường xây dựng - An toàn,​
TCVN 12859:2020, Máy đào hầm - Yêu cầu an toàn,​
TCVN 12860:2020, Máy đào hầm - Buồng khí áp - Yêu cầu an toàn,​
TCVN 12861:2020, Máy đào hầm - Máy đào kiểu đầu cắt và máy đào liên tục - Yêu cầu an toàn,​
TCVN 12862:2020, Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - Yêu cầu an toàn với máy cưa đá nhiều lưỡi,​
TCVN 12863:2020, Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy cắt đá bằng dây kim cương,​
TCVN 12864:2020, Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy cắt đá kiểu xẻ rãnh có lưỡi cắt gắn với xích và đai,​
TCVN 12865:2020, Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy hoàn thiện bề mặt,​
TCVN 12866:2020, Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy cắt/phay kiểu cầu bao gồm cả các loại điều khiển số (NC/CNC),​
Ngày 1/6/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11323:2020, Công trình thủy lợi - Hố móng trong vùng cát chảy - Thi công và nghiệm thu,​
TCVN 12631:2020, Bê tông tự lèn - Thiết kế thành phần,​
TCVN 12632:2020, Bê tông tự lèn - Thi công và nghiệm thu,​
TCVN 12633:2020, Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Yêu cầu thiết kế,​
TCVN 12634:2020, Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Thi công và nghiệm thu,​
Ngày 3/7/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1864/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12867:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật,​
TCVN 12868:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Phương pháp thử,​
TCVN 12869:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Thi công và nghiệm thu,​
TCVN 12636-5:2020, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5: Quan trắc tổng lượng ôzôn khí quyển và bức xạ cực tím,​
TCVN 12636-6:2020, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 6: Quan trắc thám không vô tuyến,​
TCVN 12636-7:2020, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 7: Quan trắc gió trên cao,​
TCVN 12636-8:2020, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 8: Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều,​
TCVN 12636-9:2020, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 9: Quan trắc lưu lượng nước sống vùng ảnh hưởng thủy triều,​