Thước/máy đo khoảng cách cho thi công công trình xây dựng

thuykieu

Thành viên cơ bản
Thước đo/máy đo là một công cụ được sử dụng để đo khoảng cách, độ phẳng. Thước đo/máy đo được sử dụng hầu như trong mọi ngành nghề và lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Có nhiều loại thước đo/máy đo khác nhau từ hình dạng, kích cỡ và vật liệu khác nhau. Điển hình trong ngành xây dựng, được sử dụng với đa dạng loại hình và công dụng khác nhau để đo khoảng cách như:
- Thước cuộn.
- Thước laser
- Máy toàn đạc, máy kinh vĩ

Vâng thước Laser hiện nay là thông dụng, phiền các ACE chia sẻ thước nào chuẩn