Thông báo Tổng hợp riêng một số tiêu chuẩn quy phạm cho Thủy Lợi

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Quyết định 3148/QĐ-BKHCN (25/10/2016)
  1. TCVN 11199: 2016 Công trình thủy lợi - Quy trình tưới lúa trên đất nhiễm mặn
  2. TCVN 11362: 2016 Công trình thủy lợi - Kênh bê tông đúc sẵn- Thi công, nghiệm thu
Quyết định 3956/QĐ-BKHCN (14/12/2016)

  1. TCVN 11652:2016 Công trình thủy lợi – Thi công và nghiệm thu kết cầu bê tông và bê tông cốt thép trên mái dốc
  2. TCVN 11676:2016 Công trình xây dựng – Phân cấp đá trong thi công
  3. TCVN 11699:2016 Công trình thủy lợi – Đánh giá an toàn đập
Tệp đính kèm: Các Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12138/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia.aspx
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12318: 2018 - CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỐNG LẮP GHÉP
TCVN 12318: 2018 do Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8302 : 2018 QUY HOẠCH THỦY LỢI- YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG
TCVN 8302 : 2018 thay thế cho TCVN 8302 : 2009. TCVN 8302 : 2018 do Viện Quy hoạch Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8297:2018 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN 8297:2018 thay thế TCVN 8297. TCVN 8297:2018 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8478:2018 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ
TCVN 8478:2018 thay thế TCVN 8478. TCVN 8478:2018 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8477:2018 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ

TCVN 8477:2018 thay thế TCVN 8477. TCVN 8477:2018 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8216:2018 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THIẾT KẾ ĐẬP ĐẦM NÉN
TCVN 8216:2018 thay thế TCVN 8216. TCVN 8216:2018 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12196:2018 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH VẬT LÝ SÔNG
TCVN 12196:2018 do Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
Ngày 1/6/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11323:2020, Công trình thủy lợi - Hố móng trong vùng cát chảy - Thi công và nghiệm thu,​
TCVN 12631:2020, Bê tông tự lèn - Thiết kế thành phần,​
TCVN 12632:2020, Bê tông tự lèn - Thi công và nghiệm thu,​
TCVN 12633:2020, Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Yêu cầu thiết kế,​
TCVN 12634:2020, Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Thi công và nghiệm thu,​
 

thuvienxaydung

Thành viên cơ bản
18/4/16
67
15
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI:

- TCVN 8412:2020 Công trình thuỷ lợi - Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi.
- TCVN 8643:2020 Công trình thuỷ lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới.
- TCVN 9161:2020 Công trình thuỷ lợi - Khoan nổ mìn đầo đá
- TCVN 12845:2020 Công trình thuỷ lợi - Thành phần nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật
- TCVN 12846:2020 Công trình thuỷ lợi - Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công

Công trình thuỷ lợi - Thành phần nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật

 

atruthuynong

Thành viên cơ bản
29/11/17
13
5
Đang ngâm cứu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 10798:2015 - TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG
Precast reinforced concrete slabs for canal-slope and pavement

TCVN 10798:2015 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử kiểm tra nghiệm thu chất lượng đối với sản phẩm “Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường” dùng trong các công trình hạ tầng kĩ thuật.

Tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở chấp nhận giải pháp công nghệ phù hợp cho “Dây chuyền công nghệ chế tạo các sản phẩm bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường” của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) được Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận và cho phép áp dụng rộng rãi trên toàn quốc (theo Quyết định số 885/QĐ-BXD ngày 30/09/2011) và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 827 cho Công nghệ chế tạo các sản phẩm bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng trong kết cấu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Quyết định số 4276/QĐ-SHTT ngày 12/3/2010.

Cho hỏi trên diễn đàn này đã có áp dụng thành công ?