Văn bản về Kế toán - Lao Động từ ngày 18/05 - 21/05

saigonco

Thành viên chính thức
21/5/13
460
7
Kế toán - Kiểm toán
1. (15/05/2013) Công văn 1557/TCT-CS sử dụng hóa đơn để thanh lý tài sản do Tổng cục Thuế ban hành
2. (24/04/2013) Công văn 1306/TCT-CS về hóa đơn lập sai ký hiệu hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (20/05/2013) Quyết định 29/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/04/2013) Công văn 1427/LĐTBXH-TCDN về thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn, hội theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (23/04/2013) Công văn 1293/TCT-CS vướng mắc hướng dẫn người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành