Văn bản về Xuất Nhập Khẩu từ ngày 18/05 - 21/05

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Xuất nhập khẩu
1. (17/05/2013) Công văn 2671/TCHQ-TXNK xác định mã HS hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (17/05/2013) Quyết định 1570/QĐ-TCHQ năm 2013 về Quy định việc giám sát hải quan bằng camera tại khu vực cửa khẩu cảng biển do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
3. (17/05/2013) Quyết định 1572/QĐ-TCHQ năm 2013 về Quy định việc giám sát hải quan bằng camera tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
4. (17/05/2013) Công văn 2658/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (17/05/2013) Công văn 2664/TCHQ-QLRR áp dụng tiêu chí phân tích để lựa chọn lấy mẫu hàng hóa trong thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (17/05/2013) Công văn 2666/TCHQ-TXNK xử lý thuế ô tô nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (17/05/2013) Quyết định 1571/QĐ-TCHQ năm 2013 về Quy định việc giám sát hải quan bằng camera tại các khu vực cửa khẩu sân bay quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
8. (17/05/2013) Quyết định 1573/QĐ-TCHQ năm 2013 về Quy định việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại các khu vực cửa khẩu đường bộ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
9. (16/05/2013) Công văn 2645/TCHQ-TXNK vướng mắc hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (16/05/2013) Công văn 397/GSQL-GQ3 về hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe môtô hai bánh là quà tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
11. (16/05/2013) Công văn 398/GSQL-GQ2 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
12. (16/05/2013) Công văn 693/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
13. (16/05/2013) Công văn 2632/TCHQ-GSQL về chuyển xe ô tô của viên chức Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (16/05/2013) Công văn 2648/TCHQ-GSQL sử dụng bản fax Đăng ký và Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu để đăng ký tờ khai và thông quan hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (16/05/2013) Công văn 2650/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục nhập khẩu rượu vang nấu ăn theo loại hình sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (15/05/2013) Công văn 878/BXD-VLXD báo cáo tình hình xuất khẩu clanhke xi măng của doanh nghiệp sản xuất xi măng do Bộ Xây dựng ban hành
17. (15/05/2013) Công văn 158/XNK-TH về thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
18. (15/05/2013) Công văn 159/XNK-CN về thông quan xe ô tô nhập khẩu loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
19. (15/05/2013) Công văn 395/GSQL-TH về kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan của văn phòng đại diện Công ty nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
20. (15/05/2013) Công văn 2625/TCHQ-GSQL vướng mắc điều chỉnh định mức do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (15/05/2013) Công văn 2620/TCHQ-GSQL từ chối C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (15/05/2013) Công văn 396/GSQL-GQ1 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
23. (15/05/2013) Công văn 2623/TCHQ-GSQL xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (13/05/2013) Công văn 2537/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (13/05/2013) Công văn 2538/TCHQ-GSQL về nhập khẩu 02 xe ôtô là quà tặng của tỉnh Phông- xa-ly Lào do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (13/05/2013) Công văn 5954/BTC-TCHQ xử lý hàng hóa nhập khẩu nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam của doanh nghiệp FDI do Bộ Tài chính ban hành
27. (13/05/2013) Công văn 1542/HQHCM-GSQL về quy trình camera giám sát tại khu vực cảng biển do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (10/05/2013) Công văn 2491/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (10/05/2013) Công văn 5887/BTC-CST điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với sản phẩm hóa dầu và lọc dầu do Bộ Tài chính ban hành
30. (26/04/2013) Công văn 5212/BTC-CST hướng dẫn xuất khẩu đối với khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu theo Thông báo 407/TB-VPCP do Bộ Tài chính ban hành