Tiêu chuẩn Quốc Gia - Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung - Đánh giá | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG
Resource icon

Tiêu chuẩn Quốc Gia Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung TCVN 9254-1:2012

No permission to download
Xem lại phần soạn thảo nội dung, căn chữ căn lề cho đàng hoàng
T
thuvienxaydung
Đã chỉnh sửa rồi ạ

Thiết kế Website bởi VINASOFT