Resource icon

Tiêu chuẩn Quốc Gia Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung TCVN 9254-1:2012

No permission to download
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9254-1:2012
ISO 6707-1:2004

NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - TỪ VỰNG - PHẦN 1: THUẬT NGỮ CHUNG
Building and civil engineering - Vocabulary - Part 1: General terms
Lời nói đầu
TCVN 9254-1 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 6707-1 : 2004
TCVN 9254-1 : 2012 được chuyển đổi từ TCXD 213 :1998 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Bộ ISO 6707 với tiêu đề chung "Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng" gồm có các phần sau đây:
- Phần 1: Thuật ngữ chung
- Phần 2: Thuật ngữ về hợp đồng
TCVN 9254-1 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


Văn bản Công bố, Ban hành
Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành​

Văn bản được dẫn chiếu
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006​
Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật​

Tiêu chuẩn được căn cứ
Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 213:1998 về Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung​

Tiêu chuẩn liên quan cùng nội dung
Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 264:2002 về Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế công trình đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng​
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4451:1987 về nhà ở - nguyên tắc cơ bản để thiết kế​
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4319:1986 về nhà và công trình công cộng - nguyên tắc cơ bản để thiết kế​
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3905:1984 về nhà ở và nhà công cộng - Thông số hình học​

Về Danh mục tiêu chuẩn xây dựng 2012 ban hành theo Quyết định 3621/QĐ-BKHCN, mọi người có thể tham khảo thêm từ đây
http://lenhan.net/danh-muc-tieu-chuan-xay-dung-2012-ban-hanh-theo-quyet-dinh-3621qd-bkhcn/

Mọi phản hồi xin đăng vào phần thảo luận trong diễn đàn
  • Like
Reactions: congdongxaydung
Tác giả
thuvienxaydung
Downloads
2
Lượt xem
1.590
First release
Cập nhật lần cuối
Bình chọn
5,00 star(s) 1 đánh giá

Latest reviews

Xem lại phần soạn thảo nội dung, căn chữ căn lề cho đàng hoàng
T
thuvienxaydung
Đã chỉnh sửa rồi ạ