Hội thảo về phần mềm Địa kỹ thuật 3D, 2D

Cu-Li

Thành viên chính thức
14/5/13
162
11
Hội thảo về phần mềm Địa kỹ thuật 3D, 2D sẽ được tổ chức từ 8h30 -11h 30 sáng 25/1/2014 tại Đại học giao thông công nghệ. Người trình bầy là TS Đặng Hoàng Kiên, nghiên cứu viên sau Tiến sĩ, cán bộ của Rocscience. Công th đã trao tặng phần mềm cho một số đại học ở Hà nội, Đà nẵng và TP Hồ Chí Minh vào tháng 2/2013. Những kết quả phát triển phần mềm mới nhất của Rocscience sẽ được trình bày.
1. phần mềm 3D cho địa kỹ thuật. áp dụng cho bài toán móng bè- cọc
2. Phần mềm 3D giải bài toán Địa kỹ thuật có kể đến hoá lỏng của đất do tải trọng động đất
3. Phần mềm 2D Địa kỹ thuật. Những phát triển mới
Các phần mềm 2D cho các bài toán đắp đất, tôn nền, đường hầm, đập, đê của Rocscience là rất tiện ích. GS Paul Marinos đã dùng các phần mềm này và có nhiều đóng góp cho bài toán công trình đường hầm và đập lớn. Ông đã trình bầy những tính toán so sánh, dự báo rất hay tại lớp học tại Hà nội, Đà nẵng, TPHCM và Vĩnh Long vào cuối thánh 7 và đầu tháng 8/2013, Đã có hơn 400 học viên tham dự
Hội thảo là buổi gặp gỡ Địa kỹ thuật cuối năm Quý Tỵ.

Việc tham dự là Open
Hội thảo là hoạt động bổ ích cuối năm.

REGISTRATION OPEN!
IN THIS ISSUE:
tvj-C1IsUpZz4bwxZzPSItTWS8HXfh05NaPcwc-zYBYkLqAcAk1bcBN8gXPhZJyGLtuiA5waSO5lDFhd2DiWcOUtr_8zhMNMlA=s0-d-e1-ft
About the Conference
TJiBdjoaHT6zlej9a65WxsoPEj16rnyYvu0KNulfE0R0Qr-nt0i-YDXmr6FvN3OL5DGfOXnwsYsNOGIe3btsowY3ztkpR2LvH4d35ctAiQhgl34=s0-d-e1-ft
The theme of the conference is Global Perspective on Sustainable Execution of Deep Foundation Works. The European foundation community has spent many years and millions of euros developing design and execution codes for foundation works. These codes are a remarkable industry contribution that promotes standardization and harmonization of execution procedures throughout Europe. Recognizing the significant resources dedicated to code writing and implementation efforts, this conference will explore the impacts of execution codes on foundation practice. International foundation industry specialists at the DFI-EFFC International Conference on Piling & Deep Foundations will discuss and debate these questions. Click here to view the Conference Bulletin
tvj-C1IsUpZz4bwxZzPSItTWS8HXfh05NaPcwc-zYBYkLqAcAk1bcBN8gXPhZJyGLtuiA5waSO5lDFhd2DiWcOUtr_8zhMNMlA=s0-d-e1-ft
Registration is Open
Register now for the conference at www.dfi-effc2014.org Not a DFI Member? Join DFI as an individual member to register for this conference - and future DFI events worldwide - at a discounted rate.
tvj-C1IsUpZz4bwxZzPSItTWS8HXfh05NaPcwc-zYBYkLqAcAk1bcBN8gXPhZJyGLtuiA5waSO5lDFhd2DiWcOUtr_8zhMNMlA=s0-d-e1-ft
Accommodation
A block of rooms are available at the Rica Talk Hotel (connected to the conference venue) and the Rica Hotel Kungsgatan (located in the city center) for May 21-23, 2014.
tvj-C1IsUpZz4bwxZzPSItTWS8HXfh05NaPcwc-zYBYkLqAcAk1bcBN8gXPhZJyGLtuiA5waSO5lDFhd2DiWcOUtr_8zhMNMlA=s0-d-e1-ft
Keynote Speakers
6W405Hg-17HkcnnxaP5-hHMrgtOkGorYrKe9gRxkunCii02Gcy_1G8bN4Fa5dUI9vmT0CJYv-KgDxqwfINdoLJwn-ci5xAmtNJ5VTEWf_14mJ-M=s0-d-e1-ft
  • Maurice J. M. Bottiau, deputy general manager of Franki Foundations Belgium: Installation Parameters and Pile Performance
  • Donald Bruce, Ph.D., D.GE., C.Eng., L.G., L.E.G., president of Geosytems L.P.:Deep Mixing in the United States: Milestones in Evolution
  • Roger Frank, president of ISSMGE: The Need for Standardization for Piles
  • Frits van Tol, professor of Foundation Engineering TUD and member of scientific board of Deltares and Eric Halpin, P.E, special assistant for Dam and Levee Safety for the US army Corp of Engineers: New Developments to Improve the Reliability of D-walls
tvj-C1IsUpZz4bwxZzPSItTWS8HXfh05NaPcwc-zYBYkLqAcAk1bcBN8gXPhZJyGLtuiA5waSO5lDFhd2DiWcOUtr_8zhMNMlA=s0-d-e1-ft
Special Lectures
dsAJXoigs1ap9rxAdErq9sdT5Yt5NOlSQbMlN_aRHC8qyfIHsdiu3s-zrqEJpMgjWv5o7V30EXVWUV4uuK4pBdkyUkemVoFI4P5p6e-hS0qz2Mk=s0-d-e1-ft
  • Tenth John Mitchell Lecture: Dr. Bengt H. Fellenius, P.Eng., will speak on the Design of Piled Foundations as Reflected in Codes and Standards.
  • Swedish Heritage Lecture: Conference Technical Committee Chairs Stefan Aronsson, ÅF Infrastructure and K. Rainer Massarsch, Geo Risk & Vibration Scandinavia AB, will speak on Swedish Contributions to Foundation Engineering. The lecture will cover the long tradition of geotechnical engineering due to the presence of soft soils and sensitive clay deposits in the region.
tvj-C1IsUpZz4bwxZzPSItTWS8HXfh05NaPcwc-zYBYkLqAcAk1bcBN8gXPhZJyGLtuiA5waSO5lDFhd2DiWcOUtr_8zhMNMlA=s0-d-e1-ft
Electronic Poster Presentation Forum
This new web-based forum is a great opportunity for attendees to access presentations of the papers submitted for the conference that are not being presented during sessions. The Electronic Poster Presentations will be on the conference website to encourage discussion between participants and authors before, during and after the conference. Learn more about our submission guidelines.
tvj-C1IsUpZz4bwxZzPSItTWS8HXfh05NaPcwc-zYBYkLqAcAk1bcBN8gXPhZJyGLtuiA5waSO5lDFhd2DiWcOUtr_8zhMNMlA=s0-d-e1-ft
Site Visit and Technical Video Session
On the afternoon of Day 2, you may attend a tunneling project site visit or a video session of technical presentations. Attendance at either event is included in the registration fee. Read more about the Soderstromtunneln Project by Zublin Spezialtiefbau GmbH. The Technical Video Session features a series of 15-minute presentations highlighting innovative foundation works. Each presentation includes an introduction by the author, a 10-minute video and a short question and answer period. Conference participants are encouraged to submit a video for consideration. Visit www.dfi-effc2014.org to learn more. Interest in submitting a video? View submission details here.
tvj-C1IsUpZz4bwxZzPSItTWS8HXfh05NaPcwc-zYBYkLqAcAk1bcBN8gXPhZJyGLtuiA5waSO5lDFhd2DiWcOUtr_8zhMNMlA=s0-d-e1-ft
Exhibitor Packages & Sponsor Opportunities
e-qLXA7fjzxbDMmZhxoabj28QUqJF1iQtXNpvQ17yMG8n3KU_4XC1gBAam_7wRoDZURBbkvvqVIGyDr4Il4i4VI2HH86e39Zx4slbr7r1YSgzhs=s0-d-e1-ft
Promote your company and support the mission of DFI and the EFFC by becoming a Sponsor. Various levels of sponsorship (of limited numbers) are available. Click here for information on Exhibiting and Sponsorship
tvj-C1IsUpZz4bwxZzPSItTWS8HXfh05NaPcwc-zYBYkLqAcAk1bcBN8gXPhZJyGLtuiA5waSO5lDFhd2DiWcOUtr_8zhMNMlA=s0-d-e1-ft
Companions' Program
Companions and family members of conference attendees can enjoy exciting tours and other activities during the conference. There will be a guided tour of Old Town and the Central City, and a Boat Tour to the Royal Palace of Drottingholm and lunch. Learn more
tvj-C1IsUpZz4bwxZzPSItTWS8HXfh05NaPcwc-zYBYkLqAcAk1bcBN8gXPhZJyGLtuiA5waSO5lDFhd2DiWcOUtr_8zhMNMlA=s0-d-e1-ft
Partner


 

HuynhTran

Thành viên cơ bản
21/5/13
169
14
CANDE phần mềm tính kết cấu vùi trong đất (cống) miễn phí nhưng chất lượng cao.

Phần mềm do FWHA- hiệp hội đường cao tốc Hoa Kỳ, cơ quan tổ chức soạn thảo tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO. Do đó mặc dù free nhưng rất chất lượng. Phần mềm này được viết lần đầu từ năm 1976, hiện nay đã có phiên bản cập nhật đến năm 2019, cập nhật tiêu chuẩn AASHTO 2017, các thành tựu về tính toán kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn- FEA, tương tác giữa đất và kết cấu.

CANDE - là viết tắt của cụm từ, Culvert ANalysis and DEsign.

CANDE có thể phân tích và thiết kế ống, cống chôn trong đất với các loại vật liệu, nhựa, bê tông, thép, ống tròn, cống hộp, cống vòm...

CANDE 2019, cập nhật có thể tính toán ảnh hưởng của phui đào để lắp đặt cống mới so với tuyến cống hiện hữu.

Tóm lại CANDE là một phần mềm tuyệt vời để phân tích và thiết kế kết cấu vùi trong đất.
Link tải phần mềm: