Văn bản về Thuế - Lệ Phí từ ngày 18/05 - 21/05

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/05/2013) Công văn 2658/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (17/05/2013) Công văn 2666/TCHQ-TXNK xử lý thuế ô tô nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (16/05/2013) Công văn 693/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
4. (15/05/2013) Công văn 1557/TCT-CS sử dụng hóa đơn để thanh lý tài sản do Tổng cục Thuế ban hành
5. (10/05/2013) Công văn 5887/BTC-CST điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với sản phẩm hóa dầu và lọc dầu do Bộ Tài chính ban hành
6. (10/05/2013) Công văn 2508/TCHQ-TXNK chấn chỉnh công tác giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (10/05/2013) Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại Quyết định 11/2012/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
8. (10/05/2013) Công văn 2497/TCHQ-TXNK về việc đề nghị điều chỉnh giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (08/05/2013) Quyết định 166/2013/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
10. (26/04/2013) Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang
11. (26/04/2013) Quyết định 08/2013/QĐ-UBND về bảng giá nhà ở, nhà làm việc, nhà sử dụng cho mục đích khác xây mới để áp dụng tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12. (26/04/2013) Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang và sửa đổi Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND về lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi
13. (26/04/2013) Quyết định 19/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (24/04/2013) Công văn 1299/TCT-CS xác định ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
15. (24/04/2013) Công văn 1303/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
16. (24/04/2013) Công văn 1306/TCT-CS về hóa đơn lập sai ký hiệu hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
17. (24/04/2013) Công văn 1313/TCT-KK xác nhận nghĩa vụ thuế cho nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
18. (24/04/2013) Công văn 1337/TCT-DNL xác định thu nhập chịu thuế nhà thầu từ hợp đồng chuyển giao công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành
19. (24/04/2013) Công văn 1316/TCT-KK về hoàn thuế nộp nhầm, nộp thừa lần đầu do Tổng cục Thuế ban hành
20. (23/04/2013) Công văn 1293/TCT-CS vướng mắc hướng dẫn người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành
21. (23/04/2013) Công văn 1292/TCT-CS gia hạn nộp thuế theo Thông tư 83/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
22. (23/04/2013) Công văn 1290/TCT-CS về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng do Tổng cục Thuế ban hành
23. (22/04/2013) Công văn 1274/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
24. (22/04/2013) Công văn 1275/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành