Tiêu chuẩn Quốc Gia - Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng - Lịch sử | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG
Resource icon

Tiêu chuẩn Quốc Gia Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng TCVN 9312:2012 (ISO 9251:1987)

No permission to download
Version Release date Downloads Bình chọn
TCVN 9312:2012 (ISO 9251:1987) 1 0,00 star(s) 0 đánh giá

Thiết kế Website bởi VINASOFT