Resource icon

Tiêu chuẩn Quốc Gia Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng TCVN 9312:2012 (ISO 9251:1987)

No permission to download
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9312:2012
ISO 9251:1987

CÁCH NHIỆT - ĐIỀU KIỆN TRUYỀN NHIỆT VÀ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU - TỪ VỰNG
Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials – Vocabulary
Lời nói đầu
TCVN 9312: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 9251 :1987.
TCVN 9312 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 300 : 1987 (ISO 7345 : 1987) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a), khoản 1, điều 7 Nghị định127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9312: 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÁCH NHIỆT - ĐIỀU KIỆN TRUYỀN NHIỆT VÀ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU - TỪ VỰNG
Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials – Vocabulary


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9312:2012 (ISO 9251:1987) về Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng
Số hiệu: TCVN9312:2012​
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam​
Lĩnh vực, ngành: Xây dựng​
Năm 2012​
ICS: 27.220, 01.040.27​
Tình trạng: Còn hiệu lực​

Văn bản Công bố, Ban hành
Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành​

Văn bản được dẫn chiếu
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006​
Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật​

Tiêu chuẩn liên quan cùng nội dung
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9313:2012 (ISO 7345:1987) về Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa​
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 299:2003 về Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa do Bộ Xây dựng ban hành​
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 300: 2003 về cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ do Bộ Xây dựng ban hành​
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7194:2002 về Vật liệu cách nhiệt - Phân loại​

Về Danh mục tiêu chuẩn xây dựng 2012 ban hành theo Quyết định 3621/QĐ-BKHCN, mọi người có thể tham khảo thêm từ đây http://lenhan.net/danh-muc-tieu-chuan-xay-dung-2012-ban-hanh-theo-quyet-dinh-3621qd-bkhcn/


Mọi phản hồi xin đăng vào phần thảo luận trong diễn đàn
Tác giả
thuvienxaydung
Downloads
3
Lượt xem
1.555
First release
Cập nhật lần cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

More resources from thuvienxaydung